Apua taloyhtiön hankesuunnitteluun

Korjaushankkeen alkuvaiheen ratkaisut määrittävät pitkälti tulevan korjaushankkeen kustannukset. Niillä vaikutetaan myös kiinteistön elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. Taloyhtiöiltä on toistaiseksi puuttunut ohjeistus hankesuunnitteluvaiheen toteuttamiseen. Puute poistuu Rakennustieto Oy:n julkaistessa ohjeen ”Korjaushankkeen hankesuunnittelu taloyhtiössä.”

Opas on taloyhtiön tiekartta korjaushankkeen hankesuunnitelman laadituttamiseen. Se on tarkoitettu taloyhtiöiden hallinnosta vastaaville, isännöitsijöille ja muille korjaushankkeisiin osallistuville.

– Puutteellinen tieto hankesuunnittelusta on pahimmillaan johtanut siihen, että taloyhtiöt eivät ole kartoittaneet vaihtoehtoisia ratkaisuja korjaushankkeen toteuttamiseksi, vaan ovat valinneet ratkaisun, joka ei ole kyseisen taloyhtiön korjaamisessa optimaalinen, sanoo kortin kirjoittamisesta vastannut kehityspäällikkö Jari Virta Kiinteistöliitosta.

Tavoitteet selviksi

Hankesuunnittelussa määritetään tavoitteet hankkeen laajuudelle, kustannuksille, ajoitukselle, lopputuloksen laadulle, viestinnälle ja asetetaan reunaehdot itse korjausvaiheelle. Hankesuunnittelussa tuodaan esiin vaihtoehtoiset toteuttamistavat tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankesuunnitteluun voi liittyä myös kuntotutkimuksia, joiden avulla löydetään soveltuvat korjausvaihtoehdot.

Hankesuunnittelun lopputuloksena saadaan yhtiökokouksen hyväksymä hankesuunnitelma ja investointipäätös eli päätös suunnittelun aloittamisesta. Hyväksytty hankesuunnitelma on näin osakkaiden ilmaisema tahto toimenpiteistä, joita he haluavat taloyhtiössään tehtävän.

– Taloyhtiön kannattaa ennen päätöksiä tekevää yhtiökokousta järjestää osakkaille tiedotustilaisuus, jossa avataan osakkaille ne tekniset ongelmat, joihin korjauksella haetaan ratkaisua sekä eri korjausvaihtoehdot niihin liittyvine kustannuksineen, Jari Virta painottaa.

Laajoissa korjaushankkeissa taloyhtiöllä ei yleensä ole riittävää tietotaitoa ja voimavaroja hankesuunnittelun läpivientiin, vaan taloyhtiön hallitus valitsee ulkopuolisen konsultin hankesuunnittelusta vastaamaan.

Hankesuunnittelukortin laadinnassa ovat olleet mukana Kiinteistöliitto, Talokeskus Yhtiöt, SKH-Isännöinti, ERAT Arkkitehdit, Consti Yhtiöt ja Rakennustieto. Kortti on julkaistu KH 90-00593-, RT 18-11220- ja LVI 03-10577 -ohjeina. Ne sisältyvät Rakennustiedon kyseisten tietokantojen tilauksiin. Ohjeet voi ostaa myös rakennustietokauppa.fi-verkkokaupasta.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti