Asiaa isännöitsijäntodistuksesta

Isännöitsijäntodistuksella on merkittävä rooli asuntokaupassa. Se on asiakirja, joka sisältää kaikki keskeisimmät tiedot ja arvoon vaikuttavat seikat kyseessä olevasta huoneistosta sekä taloyhtiöstä.

Isännöitsijäntodistusta tarvitaan asuntoa myytäessä ja vuokrattaessa sekä lainaa haettaessa. Isännöitsijäntodistus on hyvä olla käytettävissä huoneistoa esiteltäessä. Asunnon ostajan kannattaa tutustua todistukseen huolella jo ennen ostotarjouksen tekemistä.

Kuka voi tilata?

Isännöitsijäntodistuksen voi pyynnöstä saada kyseisen huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja. Jos osakkeet omistetaan yhdessä, on kullakin yhteisomistajalla oikeus erikseenkin saada todistus. Myös osakkeenomistajan lakimääräisellä edustajalla, kuten edunvalvojalla tai yhteisön ollessa omistajana sen nimenkirjoitusoikeuden omaavalla henkilöllä, on oikeus saada todistus. Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa toisen henkilön pyytämään ja vastaanottamaan todistuksen puolestaan.

Myös välitysliikkeellä, jolla on voimassa oleva osakkeiden myyntiä tai vuokrausta koskeva toimeksianto, on oikeus saada isännöitsijäntodistus. Lisäksi oikeus todistuksen saamiseen on kyseisiä osakkeita panttauksen nojalla hallussaan pitävällä taholla, kuten osakkaan asuntokauppaa lainoittavalla pankilla.

Keneltä tilataan?

Isännöitsijäntodistuksen antaa nimensä mukaisesti kyseisen taloyhtiön isännöitsijä. Mikäli yhtiöllä ei ole isännöitsijää, on hallituksen puheenjohtajan velvollisuus antaa isännöitsijäntodistus. Puheenjohtajan tehtävänä todistuksen antaminen on myös silloin, jos isännöitsijä on esteellinen eli lähinnä silloin kun todistus koskee isännöitsijän omaa osakehuoneistoa. Sen sijaan puheenjohtajan ei tarvitse antaa todistusta silloin, kun isännöitsijä on lomalla tai muutoin tavoittamattomissa.

Käytännössä isännöitsijäntodistus tilataan siis kyseisen taloyhtiön isännöintiyritykseltä. Tällöin on myös mahdollista, että isännöitsijäntodistuksen allekirjoittaa valtuutuksen nojalla isännöintiyrityksen palveluksessa oleva muu työntekijä kuin kyseisen taloyhtiön isännöitsijä.

Mitä tietoja käy ilmi?

Isännöitsijäntodistusta koskevissa säädöksissä on asetettu todistukselle minimisisältö. Muitakin tietoja todistus voi sisältää ja käytännössä usein sisältääkin. Mitään paikkansa pitämätöntä tai muuta epämääräistä, mistä voisi pahimmassa tapauksessa aiheutua osakkeenomistajalle vahinkoa, ei todistuksessa saa olla. On kuitenkin muistettava, että kyseessä on nimenomaan isännöitsijän antama todistus, joten osakkeenomistaja tai hallitus ei voi sanella, mitä todistukseen kirjoitetaan ja mitä ei. Näin siksi, että isännöitsijä myös vastaa siitä, että todistuksen tiedot ovat oikeat ja paikkansa pitävät. Vastuu tietojen oikeellisuudesta ei koske osakkaan yhtiölle tekemien remontti-ilmoitusten sisältöä.

Mitä maksaa?

Isännöitsijäntodistuksen laatimiseen liittyy erinäisiä työvaiheita sekä vastuu tietojen oikeellisuudesta, mistä syystä isännöitsijäntodistuksesta peritään hallituksen hyväksymä kohtuullinen maksu. Käytännössä hinta sovitaan usein taloyhtiön ja isännöintiyrityksen välisessä isännöintisopimuksessa. Hinta ilmenee myös isännöintiyrityksen palveluhinnastosta. Mikäli yhtiöllä ei ole isännöitsijän kanssa erillistä sopimusta tai isännöitsijää ei ole, hallituksen tulee tehdä todistuksen hinnasta erillinen päätös.

Isännöitsijäntodistuksesta ilmenee muun muassa

  • kuka on huoneiston omistaja
  • kuuluuko esimerkiksi piha-alue tai autopaikka osakkaan hallintaan
  • onko asunnossa tehty remontteja 1.7.2010 jälkeen
  • miten paljon huoneistosta maksetaan vastikkeita ja onko mahdollisia vastikerästejä
  • huoneistoon mahdollisesti kohdistuvan lainaosuuden määrä
  • paljonko taloyhtiöllä on lainoja ja mihin tarkoitukseen ne on otettu
  • autopaikkojen lukumäärä ja yhteiset tilat
  • onko taloyhtiöllä vuokratontti ja milloin vuokrasopimus päättyy
  • mitä korjauksia ja selvityksiä taloyhtiössä on tehty ja milloin
  • mitä merkittäviä korjauksia taloyhtiöön on tulossa ja milloin.

Isännöitsijäntodistukseen on liitettävä viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja talousarvio, kunnossapitotarveselvitys, hallituksen selvitys suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä sekä energiatodistus. Pyynnöstä isännöitsijäntodistukseen voidaan liittää myös esimerkiksi yhtiöjärjestys, yhtiössä tehty kuntotutkimus ja osakkaan remontti-ilmoitus.

Vuokraustilanteita varten on saatavilla suppeampi isännöitsijäntodistus, joka ei sisällä esimerkiksi vastike- eikä tilinpäätöstietoja.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti