Asukkaat aktiivisesti mukana kehittämässä taloyhtiöiden viestintää

Taloyhtiöiden viestintäsuosituksen valmistelu jatkuu. Kesällä 2015 käydyssä avoimessa verkkokeskustelussa kerättiin suositusluonnoksen pohjalta kommentteja ja ehdotuksia taloyhtiöiden viestinnän kehittämiseksi.

Verkkokeskustelijoiden mielestä paremmalla viestinnällä vältetään monet erimielisyydet ja turhat epäilyt väärinkäytöksistä. Hyvä viestintä helpottaa taloyhtiön osakkaiden päätöksentekoa ja yhtiön johdon toimintaa sekä lisää asumisviihtyisyyttä. Tärkeää on myös se, että viestinnässä otetaan riittävästi huomioon kaikkien osapuolten lähtökohdat.

Verkkokeskustelijat kiinnittivät huomiota siihen, miten lisääntyvä viestintä ja avoimuus voi lisätä isännöinnin ja hallituksen työmäärää ja kustannuksia. Avoimuuden toteutustapa vaikuttaa olennaisesti viestinnän laatuun, työmäärään ja kustannuksiin. Selvästi määritellyt vastuut helpottavat viestinnän toteuttamista.

Verkkokeskustelijat olivat sitä mieltä, että viestinnän kehittämisessä voidaan tulevaisuudessa ottaa paremmin käyttöön myös uudet sähköiset viestintätavat.

Verkkokeskustelun palaute otetaan huomioon, kun Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto viimeistelevät ja julkaisevat suosituksen syksyllä 2015.

Tutustu verkkokeskustelun yhteenvetoon

Verkkokeskustelun taustaa:

Taloyhtiöiden viestintäsuositusluonnoksesta 20.5.–30.6.2015 käydyssä avoimessa verkkokeskustelussa kerättiin kommentteja ja ehdotuksia taloyhtiöiden viestinnän kehittämiseksi. Verkkokeskusteluun osallistui 566 henkilöä, joilta saatiin 1255 sanallista kommenttia, 3664 ääntä ja 45 uutta ideaa taloyhtiöviestinnän kehittämiseksi.

Verkkokeskustelun pohjana olleen suositusluonnoksen laativat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Isännöintiliitto ry yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Suositusluonnoksen valmistelu perustui syksyllä 2013 järjestettyjen verkkokyselyjen (359 osallistujaa) sekä keväällä 2014 käydyn verkkokeskustelun (yli 6 300 vastaajaa) palautteeseen.

Asunto-osakeyhtiölaki:

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/toimintajatavoitteet/arkielamaanliittyvatsaannokset/uusiasunto-osakeyhtiolaki.html

Asunto-osakeyhtiölaki Facebookissa:

https://www.facebook.com/om.aoyl

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti