Asunto-osakkeiden sähköistämiselle kannatusta – uusia arvo-osuustilejä tarvittaisiin 500 000 – 600 000

Kiinteistöliitto selvitti syksyn aikana kahdessa eri tutkimuksessa suomalaisten suhtautumista paperisten asunto-osakekirjojen korvaamiseen sähköisillä omistajatiedoilla eli arvo-osuuksilla. Kummassakin tutkimuksessa asunto-osakekirjojen muuntaminen arvo-osuuksiksi sai suuremman kannatuksen kuin niiden säilyttäminen paperisina.

Sähköinen asunto-osakerekisteri koskettaa toteutuessaan yli 86 000 asunto-osakeyhtiötä ja noin 1,5 miljoonaa asunto-osakkeenomistajaa. Asunto-osakekauppoja tehdään vuosittain 70 000 – 80 000. Lisäksi merkittävä määrä omistajavaihdoksia tapahtuu mm. perintöjen seurauksena, joten omistajavaihdoksia tapahtuu vuosittain yli 100 000. Pörssiosakkeista poiketen yksittäisen asunto-osakeyhtiön osakkeet vaihtavatkin omistajaa melko harvoin, keskimäärin 5-7 vuoden välein.

Kiinteistöliiton tutkimusten perusteella arviolta 40 – 45 %:lla asunto-osakkeiden omistajista ei ole arvo-osuustiliä. Asunto-osakkeiden siirtäminen arvo-osuuksiksi vaatisi siten noin 500 000 – 600 000 uuden arvo-osuustilin avaamista Arvopaperikeskukseen tai pankkeihin.

Asunto-osakeomistusten digitalisointi ja arvo-osuuksiin perustuva osakeomistustiedot sisältävä asunto-osakerekisteri olisi merkittävä uudistus sekä asunto-osakeyhtiöiden että niiden osakkeenomistajien kannalta. Taloyhtiön hallitus ja isännöinti käyttävät omistajatietoja useita kertoja kuukaudessa mm. erilaisiin kokouskutsuihin, laskutuksiin ja tiedottamiseen. Reaaliaikainen omistajatieto tehostaisi yhtiön jokapäiväistä toimintaa. Osakkeenomistajalla ei myöskään olisi huolta paperisten osakekirjojen turvallisesta säilytyksestä, kun tieto olisi arvo-osuusjärjestelmässä. Asunto-osakkeiden kauppa ja käyttäminen mm. vakuutena yksinkertaistuisi ja tehostuisi.

Kiinteistöliiton mielestä digitalisointi tulee toteuttaa siten, että se hyödyttää sekä taloyhtiöitä että niiden omistajia. Tarkoituksenmukainen tapa kattaa digitalisoinnin toteuttamisen ja ylläpidon kustannukset olisi periä maksu omistajanvaihdoksen yhteydessä. Taloyhtiöiden hallinnossa tarvitsemien rekisteritietojen käyttäminen sekä asunto-osakkeiden omistajatietojen säilyttämisen tulee olla maksutonta.

Valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa IRO Research Oy tutki asiaa tuhannen vastaajan otoksella. Osakehuoneiston omistajista 37 % suhtautui myönteisesti paperisten asunto-osakekirjojen siirtämiseen sähköiseen arvo-osuusjärjestelmään. Vajaa kolmannes ei kannattanut muutosta ja yhtä moni ei osannut sanoa mielipidettään.

Kiinteistöliiton omaan kyselyyn vastasi hieman yli 2 000 jäsentaloyhtiöiden edustajaa. Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista ja jäsenistä 58 % kannatti asunto-osakkeiden sähköistämistä. 25 % ei kannattanut muutosta ja 17 % oli kannastaan epävarmoja. Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajista ja jäsenistä 58 % ilmoitti Kiinteistöliiton tutkimuksessa, että heillä on arvo-osuustili.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti