Asuntomarkkinat vaativat asuntopoliittisia uudistuksia – Realia Group selvitti puolueiden kannan

Realia Group on julkaissut vuotta 2015 tarkastelevan asuntomarkkinaselvityksen sekä arvioinut markkinoiden kehitystä kasvukeskuksissa seuraavan 3 vuoden aikana. Samalla Suomen suurimmille puolueille toteutettiin kysely asuntomarkkinoiden tilasta ja seuraavan hallituskauden tärkeimmistä asuntopoliittisista lupauksista.

Asuntomarkkinavuodelle arvioidaan maltillista kasvua

Suomen suurin asunto- ja toimitilaomaisuuden hallintaan erikoistunut asiantuntijakonserni Realia Group arvioi, että asuntomarkkinoilla nähdään vuonna 2015 maltillisen kasvun vuosi. Heikko talouskasvu, geopoliittinen epävarmuus ja hoitovastikkeiden kasvu toimivat asunto- ja kiinteistömarkkinoita jarruttavina tekijöinä. Sen sijaan viimeaikaiset makropoliittiset linjaukset, matalat korkotasot ja uudisrakentaminen aktivoivat markkinoita ja saattavat tukea hintojen nousua. Asunto- ja kiinteistömarkkinoilla ostajat tulevat entistä enemmän painottamaan taloyhtiön ja rakennusten kuntoa sekä mahdollisuuksia rahoittaa korjauksia. Hintakehitys hyvin ja heikommin hoidettujen taloyhtiöiden välillä tulee eriytymään, samoin kuin alueelliset erot asuntomarkkinoilla.

”Koti ja asuminen ovat terveyden ohella läheisimpiä ja tärkeimpiä asioita ihmisille. Suomen kansantalouden haasteellinen tilanne ja kansalaisten huoli tulevaisuudesta vaikuttavat selkeästi asunto- ja kiinteistömarkkinoihin. Suomalaisten varallisuudesta edelleen noin 80 % on kiinni asunnoissa, eli kyseessä on erittäin tärkeä markkina. Asuntopoliittiset uudistukset ovat avainasemassa positiivisen kasvun luonnille, joskin me Realia Groupissa arvioimme muutosten olevan ensimmäisenä hallitusvuonna epätodennäköisiä”, Realia-konsernin toimitusjohtaja Matti Bergendahl sanoo.

Kysely: Eduskuntapuolueet tavoittelevat asumiskulujen hillitsemistä

Realia Group toteutti eduskuntavaalien alla suurimmille eduskuntapuolueille kyselyn asuntomarkkinoiden nykytilasta ja seuraavan hallituskauden tärkeimmistä asuntopolitiikan lupauksista. Vastaajina kyselyssä olivat keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen, kokoomuksen puoluesihteeri Minna Arve, SDP:n asuntoministeri Pia Viitanen, perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sekä vihreiden kaupunginvaltuutettu Susanna Rahkonen.

Asumisen kohtuuhintaisuus suhteessa kuluttajien maksukykyyn kohosi kyselyn vastauksissa. Asuntotarjonnan lisääminen, verotuksen keventäminen sekä kysynnän ja tarjonnan tasaaminen alueellisesti jakaantuneilla markkinoilla nousivat esille ehdotettuina toimenpiteinä. Selvityksen mukaan useimmat kyselyyn vastanneet puolueet näkivät erityisesti kasvukeskusten asuntomarkkinatilanteen haastavana. Tähän ratkaisuina nähtiin asuntotarjonnan lisäämistä normien purkamisella, kaavoituksen muutoksilla, verotukseen liittyvillä toimenpiteillä ja rakennusalan kilpailun lisäämisellä.

Lue Realia Groupin julkaisu ”Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015” täältä.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti