Betonin lujuusongelmien syiden selvitys jatkuu

Kuvan lähde: Jukka Siren

Kemijärven sillan ja Turun sairaalan rakennustyömailla havaittujen betonin lujuusongelmien syitä on selvitetty Liikenneviraston johdolla. Lujuuden heikkenemisen suurimpana teknisenä syynä on ollut betonin liialliset ilmamäärät. Kaikissa Liikenneviraston betonirakenteissa käytetään huokostettua P-lukubetonia, joka on kehitetty vaativia pakkasrasitettuja rakenteita varten.

Liikenneviraston tilaamassa selvityksessä tehtiin koevaluja useamman betoninvalmistajan massoista ja ilmamäärän nousua havaittiin kaikissa.

– Liialliset ilmamäärät johtunevat erilaisten lisäaineiden arvaamattomasta reaktioista betonissa, kun olosuhteet eivät olekaan olleet ennakkokokeiden mukaisia. Toisin sanoen näyttää siltä, että ennakkokokeita olisi pitänyt tehdä enemmän, kertoo silta-asiantuntija Jani Meriläinen Liikenneviraston taitorakenneyksiköstä.

– Kohonneet ilmamäärät ei sinänsä ole haitaksi, jos lujuusvaatimus vain täyttyy, mutta ilma luonnollisesti laskee lujuutta.

Tiukempi laadunvarmistus

Liikennevirasto on tehnyt muistutuskirjeen laadunvarmistustoimista, joilla ongelmia voidaan estää. – Laadunvarmistus kuuluu normaalikäytäntöön kaikessa taitorakentamisessa. Ennakkokokeet ja vaikutusten selvittäminen eivät ole mikään uusi toimintatapa, mutta vaativat selkeästi lisää huomiota, Jani Meriläinen toteaa.

Laadunvarmistustoimista muistuttaminen ja tarkennukset eivät aiheuta työmaan koekappaleita lukuun ottamatta lisäkuluja, mikäli laadunvalvontatyö eli betoniaseman ennakkokokeet, suhteitustietojen antaminen ja ilmamäärämittaukset työmaalla on jo aiemmin tehty viraston ohjeiden mukaan.

Tehostettu laadunvarmistus tehdään jokaiselle yleisellä rata- tai tieverkolla sijaitsevalle sillalle ja muille merkittäville taitorakenteille. Kirje koskee myös kuntien ja kaupunkien taitorakenteita, jotka ylittävät tai alittavat Liikenneviraston omistaman väylän, sekä valtionapua saavia yksityistiesiltoja. Myös betoninvalmistajat ovat laatineet jo omia sisäisiä ohjeitaan.

Liikennevirasto ja Tukes jatkavat lujuusongelmien selvittämistä lisätutkimuksilla. Liikennevirasto käy pistokokeina läpi uusien tiesiltojen lujuuksia ja ilmamääriä eri puolilla Suomea. Lisäksi selvitetään mm. erilaisten lisäaineiden vaikutusta betonin ilmamäärään ja lopulliseen lujuuteen.

 

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti