Digitaalinen porrasnäyttö parantaa pelastussuunnitelmien tiedottamista

Safetum Oy:n Oma pelastusvalvoja – verkkopalvelun pelastussuunnitelmat ovat jo yli 30 One4all Finland Oy:n porrasnäytön kautta asukkaiden ja osakkaiden luettavissa. Jatkossa isännöitsijä, hallitus ja asukkaat voivat seurata pelastusturvallisuuden tilaa ja kehittymistä turvallisuusindeksin avulla reaaliaikaisesti älynäyttöjen kautta. Safetum Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Jurvelinin mukaan kiinteistöjen pelastusturvallisuuden kaikki tiedonkulun esteet ja hidasteet tulisi poistaa.

Suomessa syttyy vuosittain noin 6000 rakennuspaloa. Tulipaloissa kuolee vuosittain noin 70 – 100 ihmistä. Pelastustoimen mukaan yli 95 % kuolemaan johtavista tulipaloista syttyy asuinympäristössä.

Safetumin pelastusvalvoja -palvelua käyttää jo yli 6 000 taloyhtiötä ja yrityskiinteistöä, joissa asuu ja työskentelee yhteensä yli puoli miljoonaa suomalaista. Safetumin pelastusvalvojat suorittavat vuosittain noin 3000 pelastustarkastusta kiinteistöihin. Säännönmukaisesti suoritettavien pelastustarkastuksien turvallisuushavainnot pelastusvalvojat kirjaavat Oma pelastusvalvoja –verkkopalveluun, joka analysoi tiedon ja laskee kiinteistölle turvallisuusindeksin sekä lähettää hälytykset tarvittavista toimenpiteistä isännöitsijöille, hallituksille ja muille vastuutahoille. Myös kiinteistön pelastussuunnitelma on reaaliaikaisesti ylläpidettävissä verkkopalvelussa.

Porrashuoneissa ei saa säilyttää tavaraa!

Safetumin tilastot osoittavat, että yleisin pelastusturvallisuuden riski ovat kerrostalojen porrashuoneiden palo- ja poistumisturvallisuuden ongelmat. Porrashuoneissa säilytetään tavaroita – esimerkiksi kalusteita- ja ulkoiluvälineitä – jotka lisäävät tulipalon sattuessa palokuormaa ja savua. Kuusi kymmenestä taloyhtiöistä ottaa turhia riskejä porrashuoneiden paloturvallisuudessa. Vakavimmat puutteet liittyvät Safetumin tilastojen mukaan usein palokatkoihin ja savunpoistoluukkujen toimintaan sekä tiedottamiseen.

”Turvallisuus on hyvä esimerkki digitalisaation myönteisistä mahdollisuuksista”, sanoo toimitusjohtaja Tuomas Jurvelin, ”kiinteistöjen pelastusturvallisuus on niin tärkeä asia, että kaikki tiedonkulun esteet ja hidasteet kannattaa sekä tulee poistaa.” Pelastussuunnitelmien tiedottamiseen ja viestintään on tänä päivänä paljon vaihtoehtoja. Oma pelastusvalvoja–verkkopalvelussa mm. isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden hallituksien päivitettävissä olevat pelastussuunnitelmat ovat asukkaiden luettavissa jo yli 10 erilaisen viestintäkanavan kautta, laskee Jurvelin.

”Taloyhtiöissä yleistyvät porrasnäytöt ovat oiva viestintäkanava pelastussuunnitelmien tiedottamiseen ja viestintään”, Jurvelin mainitsee.

Pelastussuunnitelma asukkaille helposti luettavaksi

Verkkopalvelussa olevat pelastussuunnitelmat ovat jo yli 30 One4all Finland Oy:n porrasnäytön kautta asukkaiden ja osakkaiden luettavissa. Älynäyttöjen kautta pelastussuunnitelma on suoraan asukkaiden luettavissa ja QR-koodin kautta myös ladattavissa älypuhelimeen. Jatkossa isännöitsijä, hallitus ja asukkaat voivat seurata pelastusturvallisuuden tilaa ja kehittymistä turvallisuusindeksin avulla. Turvallisuusindeksi löytyy samasta paikasta pelastussuunnitelmien kanssa.

Jurvelinin mukaan porrasnäyttöjä tulisi enemmän hyödyntää paperisten turvallisuustiedotteiden rinnalla, koska näin säästetään tulostus- tai tiedotteenjako prosesseissa.

Taloyhtiöissä yleistyvät porrasnäytöt ovat oiva viestintäkanava pelastussuunnitelmien tiedottamiseen ja viestintään, Safetum Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Jurvelinin kertoo.
Taloyhtiöissä yleistyvät porrasnäytöt ovat oiva viestintäkanava pelastussuunnitelmien tiedottamiseen ja viestintään, Safetum Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Jurvelinin kertoo.

Pelastussuunnitelmasta tiedottaminen unohtunut

Safetumin pelastusvalvojien vuoden 2015 suorittamiin pelastustarkastuksiin perustuen 23 % tarkastetuista kiinteistöistä ei ollut tiedottanut pelastussuunnitelmasta asukkaille ja osakkaille. Jurvelinin mukaan tilanne on huolestuttava. Pelastussuunnitelmia ei laadita viranomaisia varten, vaan taloyhtiön asukkaita ja osakkaita varten. Pelastuslaki vaatii, että taloyhtiön asukkaille tiedotetaan pelastussuunnitelmasta, korostaa Jurvelin.

Tiedottamisella ja viestinnällä voidaan parantaa asukkaiden riskitietoisuutta. Näin asukkaat osaavat paremmin ennaltaehkäistä riskejä ja varautua erilaisten vaaratilanteiden varalle, kuvailee Tuomas Jurvelin.

“Meillä on Suomessa jonkin verran sellaista ajattelua, että riittää kun viranomainen valvoo ja vakuutusyhtiö korvaa. Näin ei kuitenkaan välttämättä tapahdu, jos taloyhtiö on laiminlyönyt vastuunsa”, päättää Safetumin toimitusjohtaja Tuomas Jurvelin.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti