Energiatehokkaan rakentamisen parhaat käytännöt esillä ASTA-messuilla

Tampereen ASTA-messuilla puhutaan energiatehokkaasta ja laadukkaasta rakentamisesta ja remontoinnista. Asiaa nostetaan esiin eri seminaareissa ja tietoiskuissa. Rakentamisen parhaita käytäntöjä on esittelemässä BUILD UP Skills Finland -hanke, jonka tavoitteena on nostaa rakennusten energiatehokkuutta rakentajien osaamista parantamalla.

ASTA-messujen avajaispäivänä 5.2. järjestettävässä Rakentajan tietopakki -seminaarissa on esillä jokaista rakentajaa koskettavia ajankohtaisia asioita. Esityksissä pureudutaan moneen rakentajia ja korjaajia askarruttavaan aiheeseen, kuten kosteudenhallintaan sekä rakentamisen laatuun. BUILD UP Skills -työmaalähettiläs Risto Tenhunen ja Motivan asiantuntija Harri Heinaro ovat mukana kertomassa rakentamisen parhaista käytännöistä ja antavat hyviä käytännön vinkkejä rakentajille ja remontoijille.

Rakentamisen hyvät käytännöt ovat esillä myös perjantaina ja lauantaina järjestettävissä BUILD UP Skills -tietoiskuissa. Työmaalähettiläs Risto Tenhunen kertoo energiatehokkaan ja laadukkaan rakennuksen rakentamisesta ja esittelee rakentajille suunnattuja oppaita ja käytännön videoita.

Lisätietoja seminaarista ja tietoiskuista löytyy ASTA-messujen ohjelmasta: www.asta.fi

BUILD UP Skills – Ohjeita rakentajille ja remontoijille

BUILD UP Skills Finland -hankkeessa on koottu energiatehokkaan rakentamisen parhaita käytäntöjä paketiksi, joka sisältää kymmenen kalvosarjaa ja työmaaoppaan. Aineistossa pureudutaan erityisesti energiatehokkaan rakentamisen kahteen peruspilariin – tiiviiseen rakennukseen ja talotekniikan toimivuuteen. Työmaaoppaan ja videoiden ohjeet opastavat mm. energiatehokasta eristämistä, läpivientejä, ikkunoiden asennusta ja korjausrakentamista. Selkeät ohjeet on piirroskuvitettu vaihe vaiheelta. Oppaan pohjalta laadituissa kalvosarjoissa on mukana myös työmaan sääsuojaus laadunvarmistusesimerkkeineen ja havainnollisine rakennuspiirustuksineen.

Tuotetut aineistot: työmaaopas ja kuvalliset työmaakortit, kalvosarjat sekä käytännön videot ovat kaikki saatavilla myös viron, venäjän, ruotsin ja englannin kielellä. Ne ovat nähtävillä myös ASTA-messuilla RANE – energianeuvonnan osastolla. Osastolla on jaossa myös BUILD UP Skills -työmaaopas, jota on ollut tuottamassa Tampereen teknillinen yliopisto. RANE – energianeuvonta löytyy messuhallista A, osastolta A309.

BUILD UP Skills – Laatua ja energiatehokkuutta työmaille

BUILD UP Skills Finland -hanke tukee osaltaan kansallisia linjauksia rakentamisen energiatehokkuuden edistämisestä ja työssä toimivien osaamisen kehittämisestä. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Motiva, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Työtehoseura (TTS). Hanke käynnistyi lokakuussa 2013 ja se päättyy maaliskuussa 2016. BUILD UP Skills -hankkeessa on myös järjestetty koulutusta sekä rakentajille, työmaiden vastuuhenkilöille että alan kouluttajille.

BUILD UP Skills Finland -hanke on osa laajempaa eurooppalaista BUILD UP Skills –kokonaisuutta, jossa työtä energiatehokkaan ja laadukkaan rakentamisen eteen tehdään yhteensä 30 maassa: www.buildupskills.eu.

BUILD UP Skills Finland -hankkeessa tuotetut oppaat, kalvoaineistot ja videot löytyvät verkosta viidellä kielellä ja ovat kaikkien hyödynnettävissä: www.motiva.fi/buildupskills.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti