Euroopan neuvoston antamaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) sovelletaan osittain myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin 3.7.2016 alkaen

Euroopan neuvoston antamaa markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR) sovelletaan osittain myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin 3.7.2016 alkaen. Siihen saakka voimassa olevassa kansallisessa sääntelyssä oli asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä koskeva poikkeus, joka nyt siis kumotaan MAR:n voimaantulon yhteydessä. Jos asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsen kuuluu säännellyllä markkinalla toimivan yrityksen (esimerkiksi pörssiyhtiö) sisäpiiriin, hänen tulee ilmoittaa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö ns. vaikutusvaltayhtiökseen ja antaa tästä tieto myös asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle. Henkilö voi kuulua pörssiyhtiön sisäpiiriin, jos on kyseisen yrityksen johtohenkilö tai tämän lähipiiriin kuuluva henkilö. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kannalta tämä tarkoittaa sitä, että näiden tulee ylläpitää luetteloa kyseisistä henkilöistä. Luettelossa tulee mainita Finanssivalvonnan suorittaman valvonnan kannalta tärkeitä tietoja sisäpiiriluettelossa ovat:Henkilön yksilöintitiedot

  • Etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus
  • Syntymäaika (ulkomaalaisen henkilön osalta)
  • Sisäpiiriläisen tehtävä ja syy, miksi henkilö on merkitty sisäpiiriluetteloon (esim. ilmoittanut yhtiön vaikutusvaltayhtiökseen, koska on asunto- /kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsen)
  • Sisäpiiriläisen puhelinnumero
  • Ulkomaalaisen henkilön osoitetiedot

Liikkeeseenlaskijan nimi (esim. pörssiyhtiö, jonka johtohenkilöstä on kyse).

Sisäpiiritietoa koskevat yksilöintitiedot

  • Sisäpiiritiedon saannin ajankohta ja ajankohta, jolloin henkilön pääsy sisäpiirintietoon päättyi (milloin hallituksen jäsenyys alkanut ja kun se päättyy kyseinen päivämäärä)

Rekisterin perustamispäivä sekä viimeisimmän päivityksen ajankohta.

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöillä on tämän jälkeen ilmoitusvelvollisuus Finanssivalvonnalle ja kyseiselle pörssiyhtiölle tai muulle säännellyllä markkinalla toimivalle liikkeeseen laskijalle rahoitusvälinekaupoista (kuten pörssiosakkeet, joukkovelkakirjalainat tai muut vastaavat asetuksen tarkoittamat rahoitusvälineet), joita asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tekee omaan lukuunsa. Ilmoitusvelvollisuus ei siis koske asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön osakkaiden, hallituksen jäsenten tai isännöitsijän omaan lukuunsa tekemiä kauppoja tai muita liiketoimia.  Jos siis asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tekisi omaan lukuunsa rahoitusvälineen kaupan tai muun liiketoimen, yhtiöllä olisi itsenäinen velvollisuus ilmoittaa kyseinen kauppa tai liiketoimi sille liikkeeseenlaskijalle (esimerkiksi pörssiyhtiölle), jonka johtohenkilö on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsen. Lisäksi ilmoitus tulee toimittaa Finanssivalvonnalle. Liikkeeseenlaskijan puolestaan tulee huolehtia siitä, että ilmoitetut tiedot julkistetaan pörssitiedotteella.

Koska asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt harvoin käyvät kauppaa pörssiosakkeilla, joukkovelkakirjoilla tai muilla vastaavilla asetuksen tarkoittamilla rahoitusvälineillä, käytännössä ilmoitusvelvollisuus toteutuu varsin harvoin. Jos sellainen tilanne kuitenkin tulee asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiössä vastaan, ilmoittamista koskevia ohjeita löytyy Finanssivalvonnan MAR-verkkosivuilta.

Lue lisää

 

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti