Hallitukselta päätös täydennysrakentamisen tukemisesta

Valtioneuvosto on tänään päättänyt MAL-sopimuksiin kuuluvista, valtion asuntorahaston varoista myönnettävistä lähivuosien kunnallistekniikka-avustuksista. Vuosina 2016-2019 avustusta myönnetään yhteensä 60 miljoonaa euroa ja sillä tuetaan erityisesti täydennysrakentamista.

Kunnallistekniikka-avustukset ovat osa valtion osallistumista maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimuksiin, jotka solmitaan neljällä suurimmalla kaupunkiseudulla (Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu). MAL-sopimuksilla pyritään kuntien yhteisvastuulliseen asuntopolitiikkaan ja toimiviin liikennejärjestelmiin.

Kunnallistekniikka-avustuksilla vauhditetaan asuntotuotantoa suuren asuntokysynnän alueilla MAL-sopimusten mukaisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Täydennysrakentamisella voidaan monipuolistaa asuinalueiden asuntotarjontaa ja parantaa asukkaille saatavilla olevia palveluja erityisesti tiivistyvillä alueilla. Viheralueisiin panostamalla voidaan säilyttää ja parantaa alueen viihtyisyyttä täydennysrakentamisen ohessa.

Avustusta myönnetään asuntoalueella tarvittavien katualueiden ja puistojen rakentamiseen sekä täydennysrakentamisen vaatimiin rakentamistoimenpiteisiin, jotka kuuluvat kunnan vastuulle. Avustuksen enimmäismäärä on 30 prosenttia hankkeen kustannuksista. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti