Helsinkiläinen Isännöitsijäunioni Oy liittyy REIM-ryhmään

Helsingin eteläisen kantakaupungin alueella toimiva Isännöitsijäunioni Oy liittyy 1.7.2016 alkaen yksityisessä omistuksessa olevan ja valtakunnallisesti toimivan isännöitsijäkonsernin REIM Group Oy:n toimintaan. Yrityskaupalla REIM Groupista tulee Isännöitsijäunionin enemmistöosakas.

Yrittäjä ja Isännöitsijäunionin toimitusjohtaja Ari Friman jää osakepohjan laajentamisen jälkeen vähemmistöosakkaaksi. Hän jatkaa Isännöitsijäunionin toimitusjohtajana sekä yh-tiön hallituksen jäsenenä. REIM Groupista hallituksen puheenjohtajaksi tulee Timo Multa-nen, varapuheenjohtajaksi Kai Kosunen ja jäseneksi Saija Toivonen.

Ari Friman on toiminut isännöitsijäalan yrittäjänä 30 vuotta Helsingissä. Hän kertoo käy-neensä useita myyntineuvotteluja viime vuosina, mutta vasta neuvotteluissa REIM Groupin kanssa palaset loksahtivat sillä tavalla kohdalleen, ettei oma hyväksi koettu toimintakon-septimme vaarannu. Frimanille jää yrittäjävastuun päätyttyä myös enemmän aikaa isän-nöintitoiminnan kehittämiseen.

“Vaikka tulemme osaksi valtakunnallista konsernia, toimintamme jatkuu entiseen tapaan Isännöitsijäunionin nimellä ja asiakkaillemme tutulla henkilöstöllä Kapteeninkadun toimiti-loissa. Olemme vahvasti paikallinen toimija myös jatkossa. Nyt meillä on ison konsernin tuki ja sitä kautta paremmat edellytykset kehittää toimintaamme ja hakea kasvua.”

REIM Group Oy:n omistaja ja hallituksen päätoiminen puheenjohtaja Timo Multanen on tyytyväinen yrityskaupasta ja konsernin rantautumisesta Helsingin isännöintimarkkinoille.

“REIM Groupin on syytä olla valtakunnallisena toimijana pääkaupungissa, jossa kiinteistö-markkina on merkittävä. Olemme mukana Helsingin ytimessä, jossa on vaativaa asiakas-kuntaa. Meidän pitää vastata palvelukysyntään ja kehittää toimintaamme edelleen.”

Multasen mukaan paikallisuudella on iso merkitys koko konsernin toiminnassa. “Kaikki ty-täryhtiömme eri puolilla Suomea kehittävät toimintaansa ja palvelevat asiakkaitaan paikalli-sista lähtökohdista ison konsernin tuodessa apua ja lisäarvoa toimintaan.”

REIM Groupin toimitusjohtaja Saija Toivonen pitää yhtiön laajentumista Helsinkiin tär-keänä myös siksi, että siellä toimii valtaosa nykyisistä yhteistyökumppaneista. “Olen iloi-nen, että tulemme Helsinkiin Isännöitsijäunionin kautta, koska se on vakavarainen ja isän-nöintityössään luotettavasti toimiva yritys.”

REIM Groupin hallituksen isännöintitoiminnan asiantuntija Kai Kosunen uskoo omistaja-pohjan laajentamisen tarjoavan Isännöitsijäunionille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä. “Kauppa vahvistaa paikallisen yrityksen kehittämistä, mikä on selkeä tavoite ja tahtotila. Se avaa REIM Groupille myös uusia mahdollisuuksia koko toimialan puitteissa.”

 

 

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti