Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli auttaa kartoittamaan korjaustarpeita

Ikääntyneiden mahdollisuus asua kotonaan mahdollisimman pitkään on paitsi yhteiskunnan tavoite, myös ikääntyneiden oma toive. Väestön ikärakenteen muutos haastaa kunnat parantamaan asuntokannan laatua. Suurin tarve on nykyisen asuntokannan esteettömyyden, turvallisuuden ja toimivuuden lisäämisessä.

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan 2013-2017 sisältyy toimenpide, jolla kuntia ohjataan ottamaan käyttöön toimintamalli asunnon korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi. Korjaustarvetta voidaan arvioida esimerkiksi hyvinvointia tukevien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Tavoitteena on saada ikääntyvä ihminen riittävän aikaisessa vaiheessa arvioimaan ja parantamaan oman asuntonsa esteettömyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös kunnan aktiivista neuvontaa ja ohjausta.

Korjaustarpeen arvioimisen työvälineeksi on kehitetty monialainen ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli. Malli kehitettiin Omassa kodissa -hankkeessa, jonka toteuttivat Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma sekä Lahden kaupunki yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.

Asuinolojen arviointimalli käyttöön Lahdessa

Ikääntyneiden asuinolojen arviointimallissa yhteistyössä toimivat kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja asunto- ja teknisen toimen asiantuntijat sekä asiakkaat ja järjestösektori. Malliin sisältyvän ikääntyneiden asuinolojen arviointilomakkeen avulla esimerkiksi kunnan kotihoidon palvelutarpeen arvioija voi asiakkaan luona käydessään arvioida asuinoloja ja ohjata asiakasta asunnon esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä korjaustarpeissa. Malli rakennettiin Lahdessa, missä sen pilotoinnin kohderyhmänä olivat 80 vuotta täyttäneet, kotihoidon piiriin kuulumattomat Liipolan kaupunginosassa asuvat ikääntyneet.

Lahden kaupungin asuntoasiainpäällikkö Ari Juhanila korostaa, että Lahti pyrkii tarjoamaan ikääntyneille mahdollisuuden valita kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

“Asuinolojen arviointimalli antaa sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöille valmiudet arvioida asuntojen esteettömyyttä ja herättää ikääntyneet pohtimaan oman kotinsa toimivuutta hyvissä ajoin”, Juhanila kertoo.

“Mallin avulla saamme asukkailta tietoa myös taloyhtiöistä, joissa esteettömyyden parantaminen esimerkiksi hissin avulla on ajankohtaista.”

“Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät yksinään riitä tukemaan ikääntyneiden kotona asumista, vaan niiden rinnalle tarvitaan palveluarvioinnin laajentamista kattamaan myös ikääntyneiden asuinolot. Sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointiin liitetään jatkossa mukaan koko Lahden alueella ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli”, kertoo Lahden kaupungin asiakasohjauspäällikkö Corinne Soini.

Tulokset laajaan käyttöön

Ympäristöministeriö hyödyntää ja levittää kehittämistyön tuloksia kansallisesti Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toimenpiteiden toteutuksessa. Mallin käyttöönoton tueksi on tuotettu asuinolojen arviointilomakkeen sisältävä julkaisu sekä Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutin opiskelijoiden toteuttama Omassa kodissa -video.

“Kunnissa tarvitaan selkeitä ja käytännönläheisiä toimintamalleja ikääntyneiden asuntojen korjaustarpeen arvioimiseksi ja asuinolojen parantamiseksi”, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä toteaa.

“Toivomme, että Omassa kodissa -hankkeen tulokset kannustavat myös muita kuntia kokeilemaan ja kehittämään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia toimintamalleja”, Hosionaho jatkaa.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti