Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma puolivälissä

Väestön ikärakenteen muutos on tuonut asumisen aivan uudenlaisen tarkastelun kohteeksi. Suomessa on vuonna 2030 noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta asukasta. Tämä näkyy myös asumistarpeiden muutoksena. Tarvitaan uudenlaisia asumisen muotoja ja palveluja.

Ympäristöministeriö on toteuttanut vuodesta 2013 alkaen kansallista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa vuosille 2013-2017, jolla pyritään vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden ikääntyneiden asumistarpeisiin.

“Jotta ikääntyneet voivat asua kodissaan mahdollisimman pitkään, he tarvitsevat toimivan, esteettömän ja turvallisen asunnon. Nykyinen asuntokantamme ei vastaa tähän kasvavaan tarpeeseen ja siksi on tärkeää, että tulevaan muutokseen varaudutaan ennakolta eri tavoin”, kertoo ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä.

Kehittämisohjelma on edennyt puoleen väliin ja kokoaa 16.12.2015 Finlandia-talolle suuren joukon ikääntyneiden asumisen kehittäjiä ja asiantuntijoita ohjelman väliseminaariin. Tilaisuudessa luodaan katsaus ohjelman toimintaan, tuloksiin sekä tuleviin painopisteisiin.

Seminaarissa myönnetään Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman erityistunnustus Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n johtajalle, arkkitehti Kirsi Pesolalle kunnianosoituksena ansiokkaasta ja merkittävästä työstä ikääntyneiden asumisen kehittämisessä ja asuntojen ja asuinympäristön esteettömyyden parantamisessa.

Ympäristöministeriö teetti kehittämisohjelman jatkon tueksi väliarvioinnin. Sen mukaan ohjelman toiminta ja sisällöt on suunnattu oikein suhteessa toimintaympäristön haasteisiin. Samoin arvioinnin mukaan ohjelman tulee jatkossakin keskittyä mm. tiedon tuottamiseen eri kohderyhmille, iäkkäiden asumisen yhteisöllisyyden kehittämiseen, asuntojen ja rakennusten sekä asuinalueiden esteettömyyden lisäämiseen, kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen sekä erilaisten asukaslähtöisempien asumisen tapojen ja asumismuotojen kehittämiseen.

Konkreettisia tuloksia paikallisilla hankkeilla

Hissit mahdollistavat ikääntyneiden kotona asumisen tarjoamalla reitin kotiin ja ulos. Hissi – Esteetön Suomi 2017 -hanke on edistänyt merkittävän määrän jälkiasennushissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan. Hankkeen käynnistämä alueellisten hissityöryhmien toimintamalli tuo myös kustannustehokkaasti yhteen kunnat ja kaupungit, rakentajat sekä järjestökentän.

Kehittämisohjelmassa on tuotettu tietoa ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja varautumiseen. Samoin on kehitetty uusia toimintamalleja ja työvälineitä. Esimerkiksi ympäristöministeriön ja Lahden kaupungin yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa toteuttamassa Omassa kodissa -kehittämishankkeessa luotiin toimintatapa paikalliselle yhteistyölle, jossa asuinoloja kartoittavat ja parantavat sosiaali- ja terveydenhuolto ja asunto- ja teknisen toimen asiantuntijat sekä asiakkaat ja järjestösektori.

Kehittämisohjelma tarkastelee myös palvelualueita ja niiden kehittämistä. Palvelualueilla on tavallisia asuntoja, senioritaloja, asumisyhteisöjä ja palveluasumista sekä asumiseen ja hoivaan liittyviä palveluja sekä muita hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja. Hankkeessa on syntynyt aihetta käsittelevä julkaisu sekä Hervannan kaupunginosan kehittämistä koskeva valmisteluhanke. Kysymys on siitä, miten asuinaluetta kehittämällä voidaan edistää ikääntyneiden asukkaiden aktiivista elämää ja itsenäistä asumista. Yhteisöllisyyttä voivat parantaa esimerkiksi kohtaamispaikat, yhteinen toiminta sekä palvelu- ja toimintakeskus.

Lue lisää:

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti