Kaavan muuttaminen helpottuu

Kuvan lähde: Jukka Siren

Kaavoituksen ja rakentamisen sääntely kevenee huomattavasti, kuten hallitusohjelmassa luvattiin. Maankäyttö- ja rakennuslakiin on tulossa monia muutoksia, jotka tekevät kaavoituksesta joustavampaa ja vähentävät sen ja rakentamisen sääntelyä, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi tänä aamuna tiedotustilaisuudessa.

ELY-keskusten valvontavaltaa ja valitusoikeutta rajataan. Ne valvovat kuntien alueidenkäyttöä ja rakentamista vain, kun ratkaisuilla on valtakunnallisia tai maakuntatasolla merkittäviä vaikutuksia. Samoin purkuluvissa ELY:n valitusoikeus koskee vain vähintään maakunnallisesti merkittäviä rakennuksia.

Lakiesityksen mukaan vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousee 2000:sta 4000 kerrosneliömetriin. Maakuntakaavassa vähittäiskaupan enimmäismitoitus tarvitsee jatkossa osoittaa vain keskusta-alueen ulkopuolella. Myös jatkossa vähittäiskaupan suuryksiköt tulee ensisijaisesti sijoitta keskusta-alueille.

Yksi oleellisimmista lain muutoksista on, että asemakaavaa voi tulevaisuudessa muuttaa vaiheittain. Nyt se on mahdollista vain maakunta- ja yleiskaavoissa. Jos yleiskaavan on ilmeisen vanhentunut, voi asemakaavan perustellusta syystä laatia tai muuttaa vastoin yleiskaavaa. Asemakaavassa voidaan nyt muuttaa helpommin yksittäisen rakennuksen käyttötarkoitusta, esimerkiksi muutettaessa toimitilarakennuksia asuintaloiksi.

Ministeri Tiilikaisen mukaan on käynyt ilmi, että maankäyttö- ja rakennuslain  pala kerrallaan korjailun sijasta tarvitaan kokonaisvaltainen uudistus.

 

 

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti