Kansalaisten alkusammutustaidot ovat heikentyneet

Kansalaisten alkusammutustaidot ovat heikentyneet parin vuoden takaiseen verrattuna. Vuonna 2015 suomalaisista 58 prosenttia ilmoittaa osaavansa alkusammutuksen hyvin tai erinomaisesti, kun vuonna 2013 vastaava luku oli 66 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön teettämästä puhelinhaastattelututkimuksesta. Lisäksi sukupuolten välinen ero on merkittävä. Miehistä peräti 70 prosenttia arvioi alkusammutustaitonsa hyväksi, mutta naisista vain 45 prosenttia. 

Tutkimuksessa haastateltiin tuhatta manner-Suomessa asuvaa, ja tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttia. Kyselyssä selvitettiin mm. väestön turvallisuustaitoja sekä käsityksiä omatoimisesta varautumisesta. Tutkimusaineiston keräsi maalis- ja huhtikuussa Suomen Kyselytutkimus Oy.

SPEKin tutkija Heikki Laurikainen löysi sukupuolten väliselle erolle useita syitä.

– Miehet toimivat naisia useammin yhteiskunnan erilaisissa turvallisuustehtävissä, joissa alkusammutustaitoja harjoitellaan. Lisäksi suuri osa miehistä saa alkusammutuskoulutuksen armeijassa. Miehillä on kuitenkin taipumusta yliarvioida omia taitojaan, joten todellinen naisten ja miesten välinen ero ei ehkä ole aivan niin suuri kuin numerot osoittavat, Laurikainen puntaroi.

Tutkimuksessa havaittiin myös, että naiset tunsivat miehiä useammin vastuun asumisen turvallisuudesta kuuluvan jollekin muulle, kuten puolisolle.

– Turvallisuusasioista vastaaminen kuuluu kaikille, ja perheissä onkin hyvä jakaa turvallisuuteen liittyviä tehtäviä perheenjäsenten kesken. Muutenkin turvallisuuskulttuurin edistämiseksi sukupuolten välisiä eroja tulisi kaventaa. Naisten luottamusta omiin turvallisuustaitoihin, kuten alkusammutukseen, kannattaisi vahvistaa myös työpaikoilla, Laurikainen toteaa.

Alkusammutustaitoja voi parantaa myös omaehtoisesti osallistumalla AS1-alkusammutuskoulutukseen. Koulutukseen kuuluvat teoria- ja harjoitteluosuudet, ja sen suorittaneet saavat AS1-kortin.

Turvallisuustaitoihin kiinnitetään huomiota Paloturvallisuusviikolla 21.11.–1.12.

Paloturvallisuusviikolla palautetaan mieliin kolme tärkeää asiaa: Miten tulipalojen syttyminen estetään? Miten palo havaitaan nopeasti, jos se kuitenkin syttyy? Miten toimitaan oikein hätätilanteessa? Paloturvallisuusviikolla annetaan kaikkien käyttöön yksinkertaiset keinot parantaa lähipiirin paloturvallisuutta – kotona, työpaikalla, koulussa, päiväkodeissa, taloyhtiöissä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on turvallisuuden yleishyödyllinen ja riippumaton asiantuntija, jonka erityisenä tehtävänä on onnettomuuksien ehkäisyn sekä varautumisen ja väestönsuojelun kehittäminen.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti