Kaupunki teettää maaperäselvityksiä Katajanokalla

Helsingin kaupunki teettää maaperätutkimuksia itäisellä Katajanokalla. Tutkittavalla alueella on ollut 1970-luvulle asti satama- ja telakkatoimintaa sekä muuta teollisuutta. Lisäksi Katajanokan aluetta on laajennettu merta täyttämällä 1800-luvun lopulta alkaen. Alueelta tutkitaan haitta-aineita, joita on voinut kulkeutua maaperään.

Näytteitä otetaan kairakoneella kaupungin hallinnoimilta katu- ja puistoalueilta. Näytteistä analysoidaan muun muassa metallien ja öljyjen pitoisuuksia.

Tutkimukset toteutetaan niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä alueen asukkaille ja käyttäjille. Liikenne voidaan kuitenkin joutua keskeyttämään muutamaksi tunniksi kerrallaan kapeimmilla kaduilla ja kujilla.

Tutkimustulokset valmistuvat keväällä

Alueen teollisen historian takia on mahdollista, että Katajanokalla on alueita, joilta löytyy haitta-aineita. Katajanokkaa on laajennettu merta täyttämällä 1800-luvun loppupuolelta lähtien 1980-luvulle asti.

– Tuolloin täyttömaalle ei ollut samanlaisia laatuvaatimuksia kuin nykyisin, sanoo ympäristötarkastaja Erja Puntti-Hannuksela.

Viime vuosikymmeninä Katajanokalla on tehty muutamia pilaantuneen maaperän kunnostuksia tonttien rakentamisen yhteydessä. Myös satama-alueen maaperää on kunnostettu. Katajanokan itäosassa todettiin maaperän pilaantuneisuutta syksyllä 2015 tehdyissä tutkimuksissa.

Nyt tehtävät tutkimukset alkavat 8. helmikuuta ja kestävät noin kolme kuukautta. Huhti-toukokuussa saadaan tietoa siitä, onko alueen maaperää tarvetta kunnostaa tai tutkia lisää. Kaupunki tiedottaa tutkimusten tuloksista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Tutkimukset tekee Ramboll Finland Oy. Tilaajana on kiinteistövirasto ja tutkimukset tehdään Helsingin ympäristökeskuksen valvonnassa.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti