KH-ohje Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen hankesuunnittelu on ilmestynyt

Uusi Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisema ohje opastaa asunto-osakeyhtiötä (taloyhtiötä) laadituttamaan korjaushankkeen hankesuunnitelman. Korjausrakentamishankkeiden kustannukset muodostuvat pääosin rakentamisvaiheessa, mutta ne määräytyvät lähes kokonaan tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa. Hankesuunnittelu on tärkeä vaihe, koska siinä tehdään kustannuksia sitovia päätöksiä. Asunto-osakeyh­tiön hallinnon onkin kiinteistön ylläpitovaiheessa panostettava erityisesti hankkeiden val­misteluun ja hankesuunnitteluun.

Kasvava korjausrakentamisen määrä on asunto-osakeyhtiöille suu­ri haaste, etenkään kun hallituksen jäsenet tai osakkaat eivät usein ole kiinteistö- tai rakennusalan ammattilaisia. Ohje on tarkoitettu isännöitsijöille, asunto-osakeyhtiöiden hallinnosta vastaaville ja korjaushankkeisiin osallistuville, ja siinä annetaan tietoa, miten yhtiö voi valmistautua korjaushankkeeseen.

Ohjeessa selvitetään, miten tarvekartoituksen avulla jo ennen hankesuunnittelua asunto-osakeyhtiön kiinteistönpidossa voidaan ottaa huomioon tulevat korjaukset. Yhtiö määrittelee itselleen kiinteistöstrategian, joka määrittelee, mihin suuntaan, millä aikajänteellä ja millä organisaatiolla kiinteistöä ylläpidetään, korjataan ja kehitetään.

Hankesuunnitelmassa määritellään korjauksen tavoitteet ja esitetään eri ratkaisuvaihtoehtoja. Ohjeessa hankesuunnittelua käsitellään organisoinnin ja suunnittelun näkökulmasta. Organisoinnissa selvitetään eri osapuolia ja niiden tehtäviä. Hankesuunnitteluun kuuluvat alustavat toteutusmuotojen selvitykset, joita selvitetään lyhyesti. Ohjeessa kerrotaan hankesuunnitelman hyväksyttämisestä ja annetaan lista hankesuunnitelmassa mainittavista asioista.

Ohjeessa otetaan esiin myös hanketukiryhmän perustaminen. Yleensä asunto-osakeyhtiön osakkaista koostuvan tukiryhmän tehtävänä on varmistaa, että osakkaiden tahto otetaan huomioon. Yhtiön on hyvä edellyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa vähin­tään yhden tiedotustilaisuuden pitämistä. Tiedotustilaisuus on tärkeä viestinnällinen tapahtuma, jossa osakkaat saavat tietoa soveltuvista vaihtoehdoista ja voivat esittää kysymyksiä han­kesuunnittelijalle.

Ohjeen on laatinut Jari Virran käsikirjoituksen pohjalta Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta TK 363 Taloyhtiön korjaushankkeen hankesuunnitelman laatiminen: Harri Mäkinen Talokeskus Yhtiöt Oy, puheenjohtaja; Juha Kulomäki SKH-Isännöinti Oy; Sebastian Lönnqvist ERAT Arkkitehdit; Juha Salminen Consti Yhtiöt Oyj; Jari Virta Suomen Kiinteistöliitto ry; Kari Laine Rakennustieto Oy, sihteeri.

Lue lisää

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti