Kierrätys

Kierrätys säästää maapalloa.

Jätteen haltijan on pääsääntöisesti huolehdittava asianmukaisen jätehuollon järjestämisestä. Jos kiinteistössä toimiva varsinainen jätteen haltija laiminlyö velvollisuutensa, kiinteistön omistajan on käytännössä huolehdittava jätehuollon järjestämisestä. Kiinteistön haltijan vaihtuessa velvoite siirtyy myös kiinteistön omistajalle.

Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuutonta lisäkustannusta verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia.

Jätehuollossa on käytettävä parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa sekä mahdollisimman hyvää terveys- ja ympäristöhaitan torjuntamenetelmää. Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Näin esimerkiksi jätteiden avopoltto tai niiden upottaminen vesistöihin on kielletty. Jäteasetuksen mukaan jätteiden kuormaus ja kuljetus on järjestettävä siten, että niistä aiheutuva melu ja muu häiriö ympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Kuntakohtaiset määräykset vaihtelevat

Kunta voi antaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä esimerkiksi jätteen keräyksestä, lajittelusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta, edelleen välittämisestä, hyödyntämisestä ja käsittelystä. Niinpä kunta usein määrää ongelma- ja hyötyjätteiden keräyspaikat ja haja-asutusalueiden yhteisesti käytettävät jätteenkeräyspaikat.

Asukkailla iso vastuu kierrätyksestä

Erilaiset jätteet on pääsääntöisesti kerättävä ja pidettävä erillään toisistaan jätehuollon kaikissa vaiheissa. Erilaatuisia ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään eikä muihin jätteisiin tai aineisiin, paitsi jos se on hyödyntämisen tai käsittelyn kannalta välttämätöntä. Jätteen tuottajan eli useimmiten asukkaan on kerättävä jäte kuljetusta varten kiinteistön haltijan järjestämään keräyspaikkaan.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti