Lakiesityksellä edistetään iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumista

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuslaiksi. Samalla kumottaisiin nykyinen laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista. Uuden lain mukaisilla avustuksilla edistettäisiin asuinrakennusten esteettömyyttä ja parannettaisiin iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia asua kotona. Avustukset myöntäisi jatkossa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), mikä vähentäisi kuntien tehtäviä talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti.

Lakiesityksessä ARA:n ja kunnan välistä tehtävänjakoa on selkeytetty lausuntopalautteen perusteella siirtämällä valtionapuviranomaisen tehtävät lausuntoversiossa esitettyä laajemmin ARA:lle. Toisin kuin lausuntovaiheessa esitettiin, iäkkään ja vammaisen henkilön asunnon korjausavustuksen enimmäisosuus säilyisi porrastettuna. Korotettu enimmäisosuus säilyisi nykyisellään eli 70 prosentissa ja pääsääntöinen enimmäisosuus nousisi 40 prosentista 50 prosenttiin. Pääsääntöisen enimmäisosuuden nosto helpottaa pienituloisen ja vähävaraisen iäkkään ja vammaisen henkilön selviytymistä korjauskustannusten omavastuuosuudesta, ja parantaa siten heidän mahdollisuuksiaan tehdä kotona asumisen kannalta välttämättömät korjaukset.

Uudistus selkeyttäisi lainsäädäntöä ja purkaisi säännöksiä, jotka eivät ole enää ajankohtaisia tai tarkoituksenmukaisia. Näin sääntelyn määrä vähenisi hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2017.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti