Lämpöenergiamittareista paljastui puutteita EU:n yhteisessä valvontaprojektissa

Kotitalouksissa käytettävien sähkö- ja lämpöenergiamittareiden luotettavuutta valvottiin vuonna 2015 tehostetusti 12 EU-maassa. Yhteensä 40 markkinoilla olevaa mittarityyppiä tarkastettiin. Kaikki testatut sähköenergiamittarit läpäisivät testit. Sen sijaan testatuista 18 lämpöenergiamittarista kuusi ei täyttänyt vaatimuksia. Molempien tuoteryhmien merkinnöistä ja dokumenteista löytyi myös puutteita.

Tulosten perusteella valvontaviranomaiset ovat edellyttäneet havaittujen  puutteiden korjaamista ja kahden lämpöenergiamittarityypin poistamista  EU-markkinoilta.  Lämpöenergiamittari mittaa asukkaan kuluttaman  kaukolämmön määrää ja mittarilukeman perusteella määräytyy lämmitysenergialaskun  suuruus.

Valvontaprojektiin osallistui Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka  valvoo energiamittareiden vaatimustenmukaisuutta Suomessa. Tukes testautti kaksi  energiamittaria ja tutki mittareiden dokumentteja.

– Vaatimustenvastaiset  lämpöenergiamittarit eivät löytyneet Suomen valvonnassa. Jos käy ilmi, että  näitä epäluotettavia lämpöenergiamittareita on myyty myös Suomessa, olemme  yhteydessä maahantuojiin ja jakelijoihin, ylitarkastaja Heikki Koivula kertoo.

Tulosten perusteella EU:n valvontaviranomaiset aikovat tutkiaa  lämpöenergiamittareiden vaatimustenmukaisuutta tulevaisuudessakin.

Mittauslaitteita käytetään päivittäin, ja mittaustulosten luotettavuudella on  merkittäviä vaikutuksia kuluttajien talouteen, terveyteen ja turvallisuuteen.  Sähkö- ja lämpöenergiamittareiden luotettavuus vaikuttaa kuluttajien  energiakustannuksiin ja välillisesti energiatehokkuuteen.

Euroopan komission arvioiden mukaan EU:n alueella myydään vuosittain 14  miljoonaa sähköenergiamittaria. Niille on asetettu EU-säädöksissä vaatimuksia,  jotka mittareiden tulee täyttää, ennen kuin niiden lukemia voidaan käyttää  laskutuksen perusteena. Vaatimuksilla varmistetaan, että mittarit toimivat  luotettavasti ja riittävän tarkasti eivätkä häiriinny erilaisten  ympäristötekijöiden takia kuten lämpötilan, kosteuden, mekaanisen rasituksen tai  sähkömagneettisten häiriöiden vaikutuksesta. Kulutusmittareiden luotettavan  toiminnan kannalta tärkeää on myös niiden oikea asennus.

Energiamittareiden valvontaprojekti toteutettiin Euroopan komission  rahoituksella. Projektin kustannukset olivat 500 000 euroa, josta komission  osuus oli 70 prosenttia.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti