Lemmikkieläimet vuokrahuoneistossa

Neuvonnassamme vuokranantajat pohtivat usein sitä, kuinka heidän kannattaisi suhtautua lemmikkieläinten pitoon vuokrahuoneistossa.

Vaikka vuokrasopimuksessa on sovittu lemmikkieläintenpitokiellosta, miten kannattaisi suhtautua vuokralaisen pyyntöön ottaa kissa vuokrahuoneistoon? Tai mitä tehdään sitten, jos vuokralaisen Musti päättääkin tylsistyksissään nakerrella keittiön kaapiston kulmat?

Kiellon huomioiminen vuokrasopimuksessa

Mikäli vuokrasopimuksessa ei ole nimenomaisesti kielletty lemmikkieläinten pitoa, katsotaan vuokranantajan näin sallineen vuokralaisen pitää vuokrahuoneistossa lemmikkejä.

Jos vuokranantaja haluaa kieltää lemmikkien pitämisen, tulee tämä ottaa huomioon jo vuokrausilmoitusta laadittaessa sekä tietenkin myös vuokrasopimukseen otettavalla lemmikkikiellolla. Tämä kielto on mahdollista muotoilla vuokrasopimukseen esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”Koska vuokranantaja haluaa varata huoneiston jatkossa myös astmaatikkojen ja allergikkojen käyttöön, ei huoneistossa saa pitää allergisoivia lemmikkieläimiä”. Näin vuokranantaja on esittänyt lemmikkikiellolle myös perustellun syyn.

Tavanomainen kuluminen ja lemmikkieläimet

Mikäli vuokrasopimuksessa on kielletty lemmikkien pito kokonaan, mitään lemmikkien aiheuttamia jälkiä tai muita asunnolle aiheutuneita lemmikeistä johtuvia vahinkoja ei pidetä asunnon tavanomaisena kulumisena. Jos lemmikkien pitäminen on sallittu, katsotaan vuokranantajan näin ollen hyväksyneen esimerkiksi sen, että lattiapintoihin voi syntyä tietynasteista kulumaa.

Kuitenkaan esimerkiksi lemmikkien aiheuttamat puremajäljet asunnon kiinteissä kalusteissa tai kynnenjäljet seinissä eivät ole enää tavanomaista kulumista, vaan vuokralaisen on korvattava näiden jälkien korjaamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset riippumatta siitä, onko lemmikkieläinten pitoa kielletty vuokrasopimuksessa vai ei. Lemmikkien eritteiden aiheuttamia erilaisia haju- tai jälkihaittoja ei myöskään katsota tavanomaiseksi kulumiseksi.

Vuokranantajan ja vuokralaisen on suositeltavaa vuokrasuhteen alussa ottaa yhdessä valokuvia huoneistosta ja laatia huoneiston kunnosta alkukatselmusraportti, mitkä liitetään allekirjoitettuina vuokrasopimuksen liitteiksi. Vuokrasuhteen päättyessä huoneiston kuntoa voidaan verrata näihin vuokrasuhteen alussa tehtyihin havaintoihin. Jos tällöin havaitaan lemmikkien aiheuttaneen tavanomaisen kulumisen ylittäviä vahinkoja tai haittoja huoneistolle, on vuokranantajan hyvä muistaa valokuvata ja mainita havaitsemansa seikat loppukatselmusraportissa ennen kuin vahinkoja tai haittoja ryhdytään poistamaan. Mikäli haittojen poistaminen edellyttää esimerkiksi erikoissiivousta, vuokranantajan on suositeltavaa hankkia myös alan ammattilaisen lausunto, jossa todetaan haittojen olemassaolo sekä se, mitkä toimenpiteet ovat tarpeellisia haitan poistamiseksi.

Lemmikkieläimistä sopiminen vuokrasuhteen aikana

Vaikka vuokrasopimuksessa olisi lemmikkikielto, on tietenkin mahdollista, että vuokralaisen elämäntilanne muuttuu vuokrasuhteen aikana ja hän haluaisikin ottaa lemmikin.

Tämän sopiessa vuokranantajalle, on suositeltavaa sopia selkeästi siitä, millaisen lemmikin pitämiseen vuokralaiselle on annettu lupa. 70-kiloisen bernhardinkoiran tassut kun kuluttavat huoneistoa eri tavalla kuin 5-kiloisen kiinanpalatsikoiran tassuttelu. Jotta erimielisyyksiltä lemmikkien suhteen vältyttäisiin tulevaisuudessa, lemmikkien pidosta on hyvä sopia kirjallisesti. Vuokrasopimukseen voidaan laatia esimerkiksi liite, johon otetaan seuraavanlainen maininta: ”Vuokralainen saa pitää huoneistossa yhtä (1) bostoninterrieriä.” Laadittavaan liitteeseen on suositeltavaa ottaa lisäksi maininta siitä, että vuokranantajan on annettava erikseen kirjallisesti lupa, mikäli vuokralainen haluaisi ottaa huoneistoon muitakin lemmikkejä. Jos huoneiston pintojen mahdollinen kuluminen lemmikin johdosta huolestuttaa vuokranantajaa, on mahdollista sopia siitä, että vuokralainen vastaa lattian osalta myös tavanomaisesta kulumisesta.

Lemmikkieläinten pitokiellon rikkominen

Mikäli vuokranantajan tietoon tulee, että vuokralainen mahdollisesti rikkoo lemmikkikieltoa, on suositeltavaa alkuun korostaa vuokralaiselle, että hänen menettelynsä rikkoo vuokrasopimukseen otettuja ehtoja. Jos vuokralainen jatkuvasti rikkoo vuokrasopimuksessa mainittua lemmikkikieltoa, voi tämä sopimusrikkomus oikeuttaa vuokranantajan irtisanomaan toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen.

On kuitenkin hyvä muistaa, että irtisanomiskynnyksen ylittymistä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja kynnyksen ylittymiseksi rikkomuksen tulisi olla merkittävä. Vuokranantajalla pitää olla näyttöä siitä, että vuokra-asunnossa todella pidetään jatkuvasti lemmikkieläimiä (esimerkiksi naapureiden lausuntoja asiasta).

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen ei ole lähtökohtaisesti mahdollista, vaan määräaikainen sopimus voidaan päättää purkamalla. Mikäli vuokralaisen katsotaan jatkuvasti rikkovan vuokrasopimuksen ehtoja niin, ettei vuokralaisen menettelyllä katsota olevan enää vain vähäistä merkitystä, voi purkukynnys ylittyä. Purkukynnyksen ylittymiseen vaaditaan kuitenkin huomattavasti olennaisempaa rikkomusta kuin irtisanomiskynnyksen ylittymiseen. Mikäli vuokralainen kirjallisen varoituksen tiedoksiannon jälkeen yhä toistuvasti rikkoisi sopimuksen ehtoja, voi sopimuksen purkaminen olla mahdollista, mikäli sopimusrikkomus on merkittävä.

 

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti