Miten maksamme kerrostalolähiöiden korjaamisen?

RAKLI ry on toteuttanut yhdessä Turun kaupungin ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kanssa klinikan, jolla on etsitty uusia tapoja kerrostalojen korjaamiseen. Haasteellisessa taloustilanteessa, jossa anteliaita avustuksia korjaamiseen on turha odottaa, on välttämättömien korjausten tekemiseen kehitettävä uudenlaisia palveluratkaisuja. Lähiömme on rakennettu teollisesti ja tähän tulee päästä myös niiden korjaamisessa, klinikalla todettiin. Uudet korjausrakentamisen menetelmät tarjoavat merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

”Olemme tilanteessa, jossa 1960- ja 1970-lukujen kerrostalomme ovat tulleet peruskorjausikään, ja korjattavaa massaa on todella runsaasti. Useilla paikkakunnilla kuitenkin perinteisillä tavoilla toimittaessa korjauskustannukset ylittävät asunnon arvon, mikä asettaa koko korjaamisen järkevyyden kyseenalaiseksi. Tämä haaste sai meidät ja Turun kaupungin liikkeelle, jotta pattitilanteesta päästään eteenpäin”, tekninen johtaja Ilpo Peltonen RAKLIsta kertoo.

Kertakorjaamisesta palveluun

Klinikalla todettiin, että tavoitteeseen päästään kehittämällä korjausrakentamiseen palvelumalli, jossa palveluntuottaja tarjoaa tilaajalle sopivaa korjausratkaisua. Matkalla tähän pitää kuitenkin kehittää tapoja, joiden avulla korjausten ennakointia ja suunnittelua voidaan tehdä nykyistä paremmin, sekä kerätä ja jakaa tietoa onnistuneista toteutustavoista ja aluekehityshankkeista. Päätöksenteon tueksi tarvitaan myös työkaluja, jotka mahdollistavat esimerkiksi eri korjaustyyppien hintavertailut. Kustannussäästöjä syntyy myös laajempien korjauskokonaisuuksien alueellisesta suunnittelusta ja yhdessä tekemisestä. Avainasemassa ovat RAKLIn edustamien ammattimaisten kiinteistönomistajien lisäksi asunto-osakeyhtiöiden asioita hoitavat isännöitsijät, joiden hallinnassa on merkittävä osa suomalaisista lähiöistä. ”He toimivat omalla sektorillaan kiinteistösalkun hoitajina ja heidän kuuluu vastuu pitkäjänteisestä kiinteistöjohtamisesta”, Ilpo Peltonen haastaa.

Perinteisesti korjausrakentaminen on hyvin käsityövaltaista ja sitä on tehty hanke kerrallaan ratkaisuja suunnitellen. Kerrostalojen korjaaminen –klinikalla pohdittiin, miten aikanaan elementeistä rakennettujen, melko yhdenmukaisten talojen korjaamiseen saataisiin lisää tehokkuutta. Koko prosessia pitäisi yksinkertaistaa ja teollisia toimintatapoja, jotka ovat esimerkiksi metalli- ja meriteollisuudessa arkipäivää, hyödyntää enemmän.

Ratkaisujen monistettavuus parantaa taloudellisuutta

Yhtenä esimerkkikohteena klinikalla käsiteltiin Turun läntisellä puolella sijaitseva KOy Jyrkkälänpolku, jossa monistettavien ratkaisujen etsimistä helpottaa usean kerrostalon korjaaminen yhtäaikaisesti. ”Meillä on hankkeelle tiukat taloudelliset raamit, joiden puitteissa nyt tehtävistä korjauksista päätetään, laadusta tinkimättä. Toimivimmat ja kustannustehokkaimmat tavat korjausten toteuttamiseen etsitään tässä allianssimallilla toteutettavassa hankkeessa yhteistyössä omistajan, suunnittelijan ja toteuttajan kanssa”, kertoo KOy Jyrkkälänpolun toimitusjohtaja Marjatta Roth. Klinikkatyössä esimerkin avulla tuotetaan ehdotuksia toimintatavoista, joita voidaan hyödyntää muissakin hankkeissa. Työskentelyyn osallistuu laajasti aihepiirin parissa työskenteleviä henkilöitä sekä yrityksistä että julkisista organisaatioista.

Uutta puhtia lähiöelämään

Kerrostaloalueita korjattaessa tulee lähiöitä samalla uudistaa myös palveluiltaan paremmin nykyaikaisia tarpeita vastaaviksi. Turun kaupunki laajenee lännen suuntaan ja on osaltaan mukana kehittämässä aluetta muun muassa liikenneyhteyksiä parantamalla. ”Meille on tärkeää parantaa kaupunkilaisten viihtyvyyttä ja teemme lähiöiden kehittämisessä tiivistä yhteistyötä kiinteistönomistajien ja asukkaiden kanssa”, kuvailee kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen Turun kaupungilta.

Klinikan tuloksista keskusteltiin Turussa 19.9.2014 järjestetyssä tulosseminaarissa. Klinikkatyö toteutettiin osana TEKESIN Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää älykästä kaupunkia ja vauhdittaa uudenlaisen liiketoiminnan kasvua.  RAKLI ry laatii seminaarin jälkeen aiheesta julkisen tulosraportin, ja antaa tarkemmat suosituksensa kerrostalojen korjaamista tehostavista jatkotoimenpiteistä. Raportti julkaistaan osoitteessa www.rakli.fi.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti