Nuorille löytyi asuntoja hankkeen avulla

Vuokranantaja saattaa pelätä asuntonsa vuokraamista nuorelle työttömälle tai opiskelijalle. Kolmivuotinen nuorten asumista tukenut hanke osoitti, että vähätuloinen nuori voi olla hyvä ja luotettava vuokralainen, kun hän saa oikeanlaista tukea.

Asuminen omassa kodissa on nuoren ensimmäinen askel kohti itsenäisyyttä. Suurin osa suomalaisista nuorista itsenäistyy läheistensä tuella, mutta osa ei tule toimeen ilman jykevämpää apua. Kotiovi omalla nimellä -hanke on tarjonnut apua liki sadalle alle 25-vuotiaalle nuorelle Varkauden seudulla. Hanke on tukenut nuoria Varkauden seudulla oman kodin löytämisessä ja itsenäisessä asumisessa vuosina 2013─2015 osana hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa ja Nuorisoasuntoliiton nuorten asunnottomuuden ehkäisyhanketta. Hanketta hallinnoi Sininauhaliitto ja rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Kaupungissa on paljon vapaita vuokra-asuntoja, mutta puutetta on työpaikoista, jonka palkoilla asumisensa maksaisi. Moni nuori kipuileekin pienten tulojen tai menetettyjen luottotietojen kanssa.

Vuokranantajan on hyvä tietää, että tyypillisesti opiskeleva nuori saa opintorahaa noin 250 euroa ja opintotuen asumislisää runsaat 200 euroa kuukaudessa. Jos hän ottaa vielä opintolainaa, saattavat nuoren kuukausitulot pelkillä tuilla olla noin 800 euroa. Vain jos nuori on menettänyt luottotietonsa, voivat hänen tulonsa olla pienemmät, mutta silloin hänellä on mahdollisuus saada toimeentulotukea. Työmarkkinatuki puolestaan on keskimäärin 700 euroa kuukaudessa.

Kotiovi omalla nimellä -hanke kokosi muutamia käytännössä toimivia keinoja siihen, miten vuokranantajan edusta pidetään huolta. Ensinnäkin sosiaalityöntekijä tai etsivä nuorisotyöntekijä käy nuoren kotona ensimmäisten kuukausien aikana. Tämä on ehtona sille, että kunta myöntää vuokravakuuden.

Toiseksi, Kelan maksaman asumistuen voi ohjata suoraan vuokranantajan tilille. Tällöin nuoren hoidettavaksi jää vain vuokran omavastuuosuus. Vuokranantajan on hyvä tietää Kelan myöntämien tukien rajat, joista voi päätellä nuoren maksaman omavastuuosuuden määrän.

Kolmanneksi, nuoren kanssa asioidessa paras väline on puhe. Toimeentulo- tai työmarkkinatuen varassa elävän nuoren maksupäivät saattavat vaihdella paljonkin, joten vuokran myöhästyttyä on vuokranantajan tärkeää olla heti nuoreen yhteydessä ja sopia milloin vuokra maksetaan. Rohkeimmat nuoret ovat itse vuokranantajaan yhteydessä, mutta kaikki eivät uskalla soittaa. Häiriöissä on hyvä tavata porukalla: vuokranantaja, nuori ja sosiaaliohjaaja voivat yhdessä miettiä miten asiat saadaan kuntoon.

Neljänneksi, vuokranantaja voi vakuuttaa itse asunnon ja lisätä vuokraan vakuutuksen osuuden. Näin vakuutusasiat ovat kunnossa, vaikka nuori ei olisi esimerkiksi luottotietojensa takia saanut ostettua kotivakuutusta.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti