Nuorten kotoa muutto lykkääntynyt

Tilastokeskuksen perhetilaston mukaan kotona asuvien 20–24-vuotiaiden osuus on pienentynyt selvästi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, mutta viime vuosina osuus on tasaantunut noin neljännekseen. Nuorten muuttoa lapsuudenkodista kuvataan perheessä lapsen asemassa olevien 20–24-vuotiaiden määrällä. Vuonna 2014 lapsen asemassa olevien nuorten suhteellinen osuus ikäryhmästä jopa kasvoi. Lapsen asemassa olevien nuorten osuuden kasvu liittynee kotoa muuttamisen lykkääntymiseen myöhempään ajankohtaan ja kotiin palaamiseen.

Lapsen asemassa olevien 20–24-vuotiaiden osuus 1993–2014

Lapsen asemassa olevien 20–24-vuotiaiden osuus 1993–2014

Vuonna 1995 lapsen asemassa oli vielä 42 prosenttia 20–24-vuotiaista, mutta vuoden 2014 lopussa osuus oli enää 25 prosenttia. Nuoret naiset itsenäistyvät ja muuttavat lapsuudenkodista nuoria miehiä aiemmin. Nykyisin vajaa kolmannes miehistä asuu vanhempien luona vielä 20–24-vuotiaina, naisista lapsen asemassa on tässä iässä enää 18 prosenttia. Kolmekymmenvuotiaista miehistä kuusi prosenttia oli perheessään lapsen asemassa, naisista kolme prosenttia.

Jo ennen vuoden 1994 kotikuntalakia vuodesta 1985 vuoteen 1993 lapsen asemassa olevien 20–24-vuotiaiden osuus pieneni 54 prosentista 46 prosenttiin. Myös lain voimaantulon jälkeen heidän osuutensa edelleen pieneni. Tietoja lapsen asemassa olevien määrästä ei ole saatavissa kaikilta vuosilta ennen vuotta 1993. Yhtenäinen aikasarja on vuodesta 1993 lähtien.

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti