Ohje asuinrakennusten yhteistiloista on päivitetty

Helsingin rakennusvalvonta on päivittänyt asuinrakennusten yhteistilaohjeen. Ohjetta Yhteistilojen toteuttaminen asuinrakennushankkeissa noudatetaan kaikissa hissiä edellyttävissä asuinrakennushankkeissa. Sitä voi soveltuvin osin noudattaa myös saneerauskohteissa. Kyse ei ole velvoittavasta normista, vaan nimenomaan suositusluontoisesta ohjeesta.

Ohjeen tavoitteena on tuottaa sellaisia yhteistilaratkaisuja, jotka palvelevat nykyistä paremmin asukkaiden tarpeita, ja jotka eivät lisää rakennettavan yhteistilan määrää. Päivittäjät myös huomioivat asumistottumuksissa ja asuntosuunnittelussa tapahtunutta kehitystä.

Helsinkiläiset toivovat yhteissaunoja ja -pesuloita sekä parempia pyörien säilytystiloja

Kaupunkilaiset ottivat ohjeeseen kantaa verkkokyselyssä, johon tuli yhteensä 81 vastausta. Lisäksi kaupungin palautejärjestelmän kautta tuli kaksi kommenttia.

Määrällisesti eniten helsinkiläiset kommentoivat kysymystä taloyhtiön yhteissaunoista ja -pesuloista. Niitä pidettiin erittäin tärkeinä ja useat totesivat niiden olevan osa suomalaista kerrostaloasumisen kulttuuria. Myös polkupyörien säilytystilat saivat vastaajien huomion. Todettiin, että pyöräilyn suosion kasvamisen myötä myös pyörien kunnollisten säilytys- ja huoltotilojen tarve kasvaa.

Vastauksissa korostettiin, että yhteistilojen hyvä käyttöaste tekee niistä ekologisia, energiatehokkaita ja taloudellisia. Myös tilojen yhteisöllistä vaikutusta painotettiin. Tärkeänä pidettiin myös yhteistilojen muuntojoustavuutta ja toiminnallisuutta sekä sopivuutta kyseessä olevan talon asukkaille.

Mikä ohjeessa muuttuu?

Päivitetty ohje on tarkoitettu sovellettavaksi hissiä edellyttävissä asuinrakennushankkeissa, minkä lisäksi sitä voi noudattaa soveltuvin osin myös saneerauskohteissa.

Uutena toimintatapana tarjotaan mahdollisuus esittää yhteistilojen kokonaissuunnitelma. Tavoitteena on rohkaista suunnittelijoita etsimään uusia ratkaisuja, joissa mitoitusvaatimusten seuraamisen sijaan painotetaan tilojen käytettävyyttä. Jos suunnittelija tekee yhteistiloille toimivan kokonaissuunnitelman, hän voi poiketa yhteistilaohjeen mitoituksista.

Vapaa-ajantilan minimikokovaatimus poistuu, eikä tilan tarve enää liity asuntojen määrään. Vapaa-ajantila tulee rakentaa, jos rakennushankkeen laajuus ylittää 1200 kerrosneliömetriä. Tiloja voidaan toteuttaa ns. porrastupana, johon voi yhdistää esimerkiksi pesulan, lastenvaunujen säilytystilan tai siivouskomerot. Vapaa-ajantilojen pitää täydentää pihatoimintoja tai muita yhteistiloja − toimintojen liittyminen pihaan pitää osoittaa pihasuunnitelmassa.

Rakentamismääräykset eivät sen enempää velvoita kuin kiellä saunojen rakentamista. Ohje kuitenkin suosittelee talokohtaista saunaa huoneistokohtaisten saunojen sijaan.

Talopesulaa ja kuivaustiloja koskevia vaatimuksia on lievennetty. Enää ei vaadita tietyn kokoisia tiloja, vaan vaatimuksena on, että vaatteiden pesuun ja kuivaukseen on riittävästi tilaa. Kaikille tonteille pitää kuitenkin rakentaa vähintään yksi pesula ja kuivaustila.

Nuoriso- ja opiskelija-asuntojen irtaimiston säilytystilavaatimuksia on lievennetty. Tässä on otettu huomioon opiskelija- ja nuorisoasuntojen pieni koko ja valtaosin lyhyt asumisaika. Kaikkien irtaimistovarastojen minimileveys on nostettu 1200 mm:iin. Lisäksi vaaditaan, että osan tiloista tulee soveltua liikkumisrajoitteisten käyttöön.

Polkupyörien säilytystiloihin tulisi jatkossa mahtua myös tavaroiden ja lasten kuljetukseen tarkoitettuja polkupyöriä ja aikuisten kolmipyöräisiä polkupyöriä. Lisäksi suositellaan, että polkupyörille osoitetaan erillinen varastotila.

Mikä ei muutu?

Rakennettavan yhteistilan määrä ei kasva edellisen ohjeen mukaisesta määrästä.

Kiinteistönhoidon tiloja, eli siivous- sekä varasto- ja työtiloja, koskevat vaatimukset säilyvät pääosin entisellään. Uutena asiana tulee selvittää saniteettitilojen tarpeellisuus työ- ja varastotilojen yhteyteen. Myös lastenvaunujen ja liikkumisrajoitteisten apuvälineiden säilytystilojen vaatimukset pysyvät muuttumattomina.

Rakennuslautakunta hyväksyi ohjeen

Rakennuslautakunta hyväksyi ohjeen kokouksessaan 5.5.2015. Päivitetty ohje korvaa toukokuussa 2011 annetun ohjeen ”Asuinkerrostalojen ja rivitalojen yhteistilat”.

Tutustu ohjeeseen.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti