Oma vai yhtiön piha

Rivitalo- ja paritaloyhtiöissä asuntoihin kuuluu usein ”oma piha”; tai näin ainakin osakkeenomistaja ajattelee. Tosiasiahan kuitenkin on, että asunto-osakeyhtiö omistaa sekä rakennukset että piha-alueet (ellei kyse ole vuokratontista). Osakkeenomistajan oikeus piha-alueisiin on siten aina hallinta- tai käyttöoikeutta. Käytännössä eroa ei usein edes huomaa.

Yhtiöjärjestyksen merkitys

Osakkeenomistajan oikeuksien kannalta yhtiöjärjestys on ratkaisevassa merkityksessä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä tulee määrätä mihin osakkeet yhtiössä tuottavat hallintaoikeuden. Asunnon lisäksi hallintaoikeus voi kohdistua myös piha-alueeseen, autopaikkaan jne.

Ellei yhtiöjärjestyksessä mainita piha-alueista mitään, ei osakkeiden tuottama hallintaoikeus kohdistu niihin. Tästä huolimatta asunnon yksinomaiseen käyttöön voi kuitenkin olla määritelty piha-alue eikä hallintaoikeuden puuttuminen käytännössä juurikaan ilmene mitenkään. Osakkaan oikeus piha-alueella esimerkiksi muutoksiin on kuitenkin tällöin suppeampi kuin hallintaoikeuden tilanteessa.

Osakkaan oikeudet piha-alueella

Mitä osakkeenomistaja saa piha-alueellaan tehdä? Laajimmat oikeudet osakkaalla on tilanteessa, jossa piha-alueeseen kohdistuu yhtiöjärjestyksen perusteella hallintaoikeus. Tällöin osakkaan muutostyöoikeutta määrittävät asunto-osakeyhtiölain 5 luvun säännökset. Osakkaalla on oikeus käyttää piha-aluetta ja oikeus tehdä sellaisia muutoksia, joista ei aiheudu kohtuutonta haittaa tai vahinkoa. Osakkaalla saattaisi olla esimerkiksi oikeus terassin rakentamiseen piha-alueelle. Osakkaan on ilmoitettava muutoksista yhtiölle ja yhtiö voi asettaa ehtoja osakkaan suunnittelemille muutoksille. Jos muutos vaatii viranomaisluvan, on se haettava.

Jos taas piha-alue ei ole osakkeiden hallintaoikeuden piirissä, ei osakkeenomistajalla ole oikeutta tehdä mitään muutoksia piha-alueella ilman yhtiön lupaa. Osakkaalla ei ole oikeutta rakentaa tai pystyttää aitoja tai istuttaa puita. Yhtiöllä ei ole myöskään velvollisuutta sallia minkäänlaisia muutoksia. Käytössään olevalle piha-alueelle osakas voi kuitenkin tehdä pienimuotoisia istutuksia sekä kalustaa piha-aluetta ilman yhtiön lupaa, normaalin käyttöoikeuden puitteissa. Yhtiössä voidaan myös tehdä periaatepäätös siitä, minkälaisia toimenpiteitä osakas voi piha-alueellaan tehdä. Päätöksissä tulee muistaa osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu.

Piha-alueen laajentaminen

Riippumatta oikeuden luonteesta, osakkeenomistajalla ei ole oikeutta laajentaa piha-aluettaan siitä, mikä se alun perin on ollut. Osakas ei voi siten omavaltaisesti esimerkiksi istutuksin tai muutoin suurentaa piha-aluettaan. Piha-alueiden jaosta päätetään aina yhtiökokouksessa ja jaossa kaikkia osakkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti. Osakkaan omavaltaisesti tapahtunut piha-alueen laajentaminen ei sido yhtiötä ja yhtiö voi vaatia sen purkamista pitkänkin ajan kuluttua.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti