Osaa Suomen kiinteistönvälitysliikkeistä uhkaa rekisteristä poisto

Kuvan lähde: Marjo Parkkinen

Laillistettujen kiinteistönvälittäjien osuus koko välittäjäkunnasta on nyt 10,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Tästä huolimatta noin 70 välitystoimipistettä ympäri Suomen on tilanteessa, jossa ilman parannuksia niitä uhkaa poisto välitysliikerekisteristä.

Vuosikatsaus

Asuntojenmyynti.fi -palvelun mukaan suomalainen kiinteistönvälitysala on onnistunut viimeisen vuoden aikana parantamaan ammattipätevyyttään merkittävästi. Syyskuun alussa 2016 laillistettujen kiinteistönvälittäjien osuus koko välittäjäkunnasta oli 71%. Vuosi sitten vastaava LKV-pätevien osuus oli 60,5%.

Eniten kiinteistönvälittäjiä suhteessa koko kaupungin välittäjäkuntaan on tällä hetkellä suurista kaupungeista Porissa, jossa LKV-taso on 81%. Heikointa tasoa suurista kaupungeista edustaa vastaavasti Helsinki, jossa 65,6% kaikista kaupungin asuntokaupan myyntitöissä toimivista henkilöistä on LKV-kokeen hyväksytysti suorittaneita.

Taustaa

  • Ennen vuotta 2016 riitti, että ainoastaan kiinteistönvälitysyrityksen vastaavalla hoitajalla oli välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys. Lisäksi vastaavan hoitajan oli tullut varmistaa, että jokaisessa yrityksen myyntiä tekevässä välitystoimipisteessä oli vastaavan hoitajan pätevyyden omaava toimihenkilö, joka niin ikään osallistui aktiivisesti välitystoimintaan.
  • Vuonna 2001 voimaan tullut laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000; välityslaki, VälitysL) muuttui huhtikuussa 2013 siten, että 50%:lla välitystoimipisteiden myyntiä tekevistä toimihenkilöistä oli oltava LKV- tutkinto suoritettuna. Lakiin kirjattiin kuitenkin siirtymäsäännös, jonka mukaan se astui pätevyysvaatimusten osalta voimaan vasta 1.1.2016.
  • Aluehallintovirasto katsoi välitysliikkeiden puutteita läpi sormien koko kevään 2016, mutta aloitti tehovalvonnan huhtikuussa järjestetyn kokeen jälkeen.
  • Lain noudattamatta jättäminen on tämän jälkeen johtanut ainakin yhteen väliaikaisena langetettuun toimintakieltoon*

Asuntojenmyynti.fi– palvelusta on löydettävissä ajantasaisesti asunto-osakkeiden ja kiinteistönvälityksen arvonlisäverolliset välityspalkkioprosentit, minipalkkiot, perus- ja mahdolliset asiakirjakulut sekä kiinteistönvälitystoimipisteiden myyntihenkilöstön määrät sekä niiden LKV- pätevyyden omaavien välittäjien prosentuaaliset osuudet.

Asuntojenmyynti.fi on Effortia Oy:n ylläpitämä puhtaasti suomalainen kiinteistönvälityksen maksuton tietopalvelu. Palvelu seuraa välitysyritysten lain hintamerkintäasetuksen mukaan ilmoittamia välityshintoja sekä välitysliikelain välitystoimipisteiltä edellyttämiä ammattipätevyystasoja.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti