Rakennusvalvonnan kehittämisen vaihtoehdot selvitetty

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen asettama työryhmä on selvittänyt rakennusvalvonnan kehittämisen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Työryhmä luovutti selvityksensä Viitaselle 25.2.

Hallitus päätti osana rakennepoliittista ohjelmaa, että rakennusvalvonta kootaan nykyistä suuremmiksi, kuntarajat ylittäviksi yksiköiksi. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää rakennusvalvontayksiköiden toimintatapoja, vahvistaa asiantuntemusta ja edistää asiakkaiden tasavertaista kohtelua.

Selvityksessä käsitellään yksiköiden muodostumista sekä vapaaehtoisen yhteistyön pohjalta että velvoittavan lainsäädännön pohjalta. Kunnat voivat jo nykyisen lainsäädännön puitteissa keskenään sopia ylikunnallisesta rakennusvalvontayhteistyöstä.

Uudistus voidaan toteuttaa myös siten, että kunnat velvoitetaan lainsäädännöllä määräajassa muodostamaan yhteistoiminta-alueita rakennusvalvonnan järjestämiseksi samaan tapaan kuin ympäristöterveydenhuollon uudelleenorganisoinnissa. Tällöin laissa säädettäisiin yksiköiden teknisen asiantuntijahenkilöstön vähimmäismäärästä riittävän ja yhtenäisen asiantuntemuksen varmistamiseksi. Kunnat saisivat valita, minkä kunnan tai kuntien kanssa ne yhteistoiminta-alueita muodostaisivat. Suurimmilla kaupungeilla asiantuntijahenkilöstön määrä olisi jo riittävä, jolloin niitä yhteistoiminta-alueen muodostamisvelvoite ei suoraan koskisi. Vaihtoehtona on myös velvoittavan sääntelyn avulla suoraan määrätä rakennusvalvontatoimen uudet alueet.

Selvityksessä korostetaan, että rakennusvalvonnan organisaatiouudistuksen ohella sen toimintaa tulee kehittää. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa viranomaisvalvonnan kohdentamista eri tavalla. Lisäksi yksiköiden asiantuntemuksen vahvistamisen ohella jatkossa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän myös yksityistä asiantuntemusta.

Ympäristöministeriö pyytää rakennusvalvonnan asiakkaiden ja sidosryhmien näkemyksiä

“Asiantunteva ja tehokas rakennusvalvonta on kaikkien etu, ja selvityksen ansiosta pohja rakennusvalvonnan uudistamiselle on erinomainen”, sanoo kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.

“Kuten selvityksessä korostetaan, tarvitaan organisaatiouudistuksen lisäksi myös rakennusvalvonnan toiminnallista ja sisällöllistä uudistamista. Kuulemme mielellämme mitä mieltä sidosryhmät ja asiakkaat ovat asiasta, jotta saamme yhdessä rakennettua Suomeen parhaan mahdollisen rakennusvalvonnan”, Viitanen jatkaa.

Ympäristöministeriö pyytää rakennus- ja kiinteistöalan toimijoilta vastauksia selvitykseen perustuviin kysymyksiin rakennusvalvontatoimen kehittämiseksi. Kommentteja pyydetään 24.3.2015 mennessä. Alan näkemyksiä hyödynnetään asian jatkovalmistelussa.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti