RAKLIn TOP 10 Normitalkoisiin

RAKLI kokosi tälle listalle säädöksiä, jotka eniten haittaavat kiinteistönomistajien ja rakennuttajien investointeja. Näistä aiheutuu turhia kuluja asukkaille ja toimitilojen käyttäjille.

Rakentamisen kustannuksia nostavia säädöksiä on tarkasteltava kokonaisuutena mukaan lukien säädösten kunnallisen soveltamisen vaikutukset. Rakentamismääräysten pitää koskea vain olennaisia teknisiä vaatimuksia. Karsitaan kuluista, ei turvallisuudesta.

Säädösviidakon perkaaminen pitää aloittaa näistä:

  • Uudisrakentamista koskevien säädösten soveltaminen kiinteistöjen käyttötarkoituksenmuutoksiin ja perusparannuksiin
  • Yksityiskohtaiset kaavamääräykset, joilla sidotaan käyttötarkoitus ja pakotetaan tiettyyn rakennuksen muotoon ja sijoitteluun, julkisivuratkaisuun tai autopaikoitustoteutukseen
  • Väestönsuojien rakentamisvelvoite
  • Esteettömyysmääräysten soveltamiseen joustavuutta ja tarveharkintaa (opiskelija-asunnot, pienten huoneistojen pesutilojen mitoitus, kulkuteiden luiskat)
  • Paloturvallisuutta koskevat määräykset ja niiden vaihtelevat tulkinnat (etäisyydet, palo-osastointi, sprinklaus, savunpoisto, autopaikoituksen palomääräykset)
  • Asuntosuunnittelua koskevat liian yksityiskohtaiset määräykset, kuten sitovat kokovaatimukset
  • Huoneistojen välinen ääneneristys ja askelääneneristys erityisesti korjausrakentamiskohteissa
  • Tarpeettoman tiukat vaatimukset koskien koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa sekä lämmön talteenottolaitteistoja
  • Rakentamisen ja rakennuksiin liittyvän hallinnollisen taakan ohjausvaikutus ja tarpeellisuus, esim. kaavoitukseen ja energiatehokkuuteen liittyvät lukuisat selvitykset, tiedonantovelvollisuudet pienissä korjaus- ja kunnossapitotöissä
  • Rakennussuojelua koskevat määräykset

Näitä karsimalla päästään RAKLIn mukaan jo huomattavasti nykyistä joustavampiin ja toteuttamiskelpoisempiin ratkaisuihin, jotka kannustavat investoimaan. Normien purkamisen lisäksi on välttämätöntä myös sujuvoittaa prosesseja kaikilla hallinnon tasoilla.

Kiinteistönomistajat sitoutuvat pitämään huolta omistamistaan rakennuksista vuosiksi ja heidän tavoitteenaan on tehdä toimivia tiloja. Tämän vuoksi heidän kykyynsä arvioida ratkaisujen paremmuus pitää luottaa ja luopua liian yksityiskohtaisesta sääntelystä.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti