Säästöä vesimittareilla?

Vähentääkö vedenkulutuksen huoneistokohtainen mittaus ja siihen perustuva laskutus veden kulutusta? On arvioitu, että asuntokohtaiset vesimittarit voivat parhaimmillaan vähentää yhtiön vedenkulutusta jopa kymmeniä prosentteja.

Mittareiden asennus vanhaan taloon on kuitenkin kallista, se on järkevintä tehdä putkiremontin yhteydessä. Vedenmittaus tuleekin lähtökohtaisesti toteuttaa huoneistokohtaisesti käyttövesiputkistojen uusinnan yhteydessä, samalla kun asunto-osakeyhtiöissä tehdään rakennus- tai toimenpideluvanvaraisia korjaus- ja muutostöitä. Taustalla on ympäristöministeriön asetus vuodelta 2013 ja ajatus siitä, että asuntokohtaiset vesimittarit ovat yksi keino parantaa energiatehokkuutta ja säästää energiaa. Uusiin kiinteistöihin vesimittarit on puolestaan vaadittu jo vuoden 2011 alusta lähtien.

Lähtökohta on hyvä. Vedenkulutus oletettavasti vähenee, kun jokainen maksaa vain kuluttamastaan vedestä. Mutta – pelkkä mittareiden asentaminen ei yksinään riitä. Jotta asennetuista mittareista seuraisi säästöjä, on vesimaksuja ryhdyttävä perimään mitatun kulutuksen perusteella, ja jotta tämä olisi mahdollista, on yhtiöjärjestyksen vastikeperustetta muutettava.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen on tässä tapauksessa lähtökohtaisesti helppoa. Yhtiökokous voi päättää yhtiöjärjestyksen vastikeperusteen muuttamisesta yksinkertaisella enemmistöllä, silloin jos uudeksi vastikeperusteeksi otetaan luotettavasti mitattavissa oleva veden todellinen kulutus.  On kuitenkin mahdollista, että yhtiön yhtiöjärjestys sisältää lakia tiukempia määräyksiä, joita tulee noudattaa yhtiöjärjestystä muutettaessa. Lisäksi on lukuisa joukko yhtiöitä, joiden yhtiöjärjestystä ei ole muutettu nykyisen asunto-osakeyhtiölain voimaantulon (1.7.2010) jälkeen. Näissä yhtiöissä yhtiöjärjestys on muutettava vastaamaan uutta asunto-osakeyhtiölakia samalla, kun jotain yhtiöjärjestyksen kohtaa muutetaan. Yhtiöjärjestyksen päivittämiseen vaaditaan (vähintään) 2/3 määräenemmistö yhtiökokouksessa. Kun yhtiöjärjestysmuutoksesta on päätetty, muutos rekisteröidään ja uutta vesimaksuperustetta aletaan noudattaa PRH:n rekisteröityä muutoksen.

Kaikki eivät luota mittareihin

Neuvonnan yhteydessä on tullut vastaan yksittäisiä yhtiöitä, joissa mittarit on asennettu putkiremontin yhteydessä, mutta yhtiöjärjestyksen vastikepykälää ei ole saatu muutettua, kun riittävää kannatusta sen muuttamiselle ei ole ollut. Jos yhtiöjärjestystä ei muuteta (syystä tai toisesta), veden kulutuksesta yhtiölle aiheutuvat kulut jakautuvat osakkaiden maksettavaksi mittareiden asennuksesta huolimatta yhtiöjärjestyksen entisten vastikeperusteiden mukaisesti. Aina ei ole edes haluttu/yritetty muuttaa yhtiöjärjestystä. Muutamia yhteydenottoja on tullut yhtiöistä, jotka ovat kertoneet valinneensa halvimmat saatavilla olevat mittarit, (kun mittarit joka tapauksessa asetuksesta johtuen on ollut pakko asentaa) ja kertoneet yhtiössä nimenomaisesti päätetyn, että mittareita ei oteta käyttöön. Näin ollen yhtiöjärjestystäkään ei ole lähdetty muuttamaan.

Mittareiden toimivuus on keskusteluttanut. Epäilys mittareiden toimivuudesta on joissakin yhtiöissä aikaansaanut sen, ettei yhtiöjärjestystä ole lähdetty käyttövesiputkiston uusinnan yhteydessä tehdystä mittariasennuksesta huolimatta muuttamaan. Kyse on yksittäistapauksista ja mitään tilastotietoa ilmiön yleisyydestä tai harvinaisuudesta ei ole saatavilla. Vesimittarit tulee myös asentaa oikein, väärällä asennuksella voidaan pilata mittareiden toiminta. Markkinoilla on lisäksi saatavilla monen hintaisia ja -tyyppisiä mittareita. Oletettavasti myös mittareiden laatu vaihtelee. Osa hienoimmista laitteista hälyttää, jos vettä kuluu huoneistossa koko ajan. Laite voi siis auttaa yhtiötä jopa vesivuodon havaitsemisessa. Jotkut laitteista ilmoittavat hälytyksellä myös sen, jos vettä ei kulu lainkaan.  Itse asettaisin minimivaatimukseksi sen, että mittari mittaa veden kulutuksen oikein.

Epäilys mittareiden toimivuudesta on ongelma. Ongelman laajuutta on vaikea arvioida niin kauan, kun tutkimustietoa asiasta ei ole saatavilla. Selvää on kuitenkin, että pelkkä mittareiden asennus käyttövesiputkiston uusinnan yhteydessä ei säästä tippaakaan vettä, eikä liioin veden lämmittämisessä tarvittavaa energiaa. Jotta säästöä syntyisi, osakkaiden tulee muuttaa käyttötottumuksiaan. Näin tapahtuu todennäköisimmin silloin, kun mittareiden asennuksen jälkeen yhtiöjärjestystä muutetaan ja jokainen maksaa vain itse kuluttamastaan vedestä. Asetuksen tavoite huoneistokohtaisen vedenmittauksen aikaansaamasta energiatehokkuuden parantumisesta voi toteutua vain, jos yhtiöt voivat luottaa oikein valittujen ja asennettujen mittareiden toimivuuteen. Jos mittareita ei oteta käyttöön, niiden asentamiseen käytettävät eurot menevät kokonaan hukkaan!

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti