Sähköalalla kannustetaan perusosaamiseen ja työelämätaitoihin

Opinnoissa ja työelämässä menestymiseen tarvitaan päättäväistä asennetta, sitoutumista ja motivaatiota.  Vahva perusosaaminen antaa pohjan, jonka päälle voi rakentaa nopeasti kehittyvässä maailmassa tarvittavia uusia taitoja.

Varsinaisen substanssin lisäksi työelämässä edellytetään tiettyjen pelisääntöjen noudattamista. Näihin kuuluu mm. aikaisemmin lähes itsestään selvinä pidetyt työaikojen ja turvallisuusmääräysten noudattamiset.

Sähköistysalan yritykset tarjoavat mielellään hyviä työssäoppimispaikkoja opiskelijoille. Alan näkymät ovat erinomaiset, työtehtävät monipuolistuvat ja niiden määrä kasvaa samaan tahtiin osaamisvaateen kanssa.

Kuitenkin jo jonkun aikaa on sähköistysalan oppilaitosten opettajakunnasta ja työnantajilta kantautunut huolestunutta viestiä osaamisen ja muiden työelämän valmiuksien puutteellisesta tasosta.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n Päijät-Hämeen alueosaston alkuun saattaman ja heidän Koulutuskeskus Salpauksen kanssa käymiensä keskustelujen pohjalta STUL:n toisen asteen oppilaitostyöryhmä onkin tuottanut yhdessä Koulutuskeskus Salpauksen ja Tampereen seudun ammattiopiston sähköalan edustajien kanssa ohjeistukset ja ”huoneentaulut”, joissa tuodaan esiin opinnoissa ja työelämässä pärjäämisen pelisääntöjä.

Työryhmä lähetti tänään materiaalit Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle ja sähköalan koulutusta antaville toisen asteen oppilaitoksille. Saatekirjeen allekirjoitti STUL ry:n lisäksi alan työntekijöitä edustava Sähköalojen ammattiliitto ry sekä alan työnantajajärjestö Sähkötekniset työnantaja STTA ry.

Em. tahot esittävät saatekirjeessään toiveen, että materiaalit jaetaan oppilaitoksiin ja niissä edelleen opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen ja että ne käytäisiin nuorten kanssa läpi hyvissä ajoin ennen ensimmäisen työssäoppimisjakson alkamista.

 – Jos perusosaaminen ja sopeutumiskyky työelämään puuttuvat, nuorta odottaa todennäköisesti kivinen tie. Paitsi että se vaikeuttaa hänen omaa pärjäämistään elämässä, lopulta kyse on koko sähköisen talotekniikan alan kilpailukyvystä, toteaa STUL ry:n toisen asteen oppilaitostyöryhmän sihteerinä toimiva järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen.

Materiaaleihin sisältyy opiskelijan luettavaksi jaettava kirje, jonka allekirjoittamalla hän sitoutuu noudattamaan opiskelussaan ja työssäoppimisen aikana kirjeessä esiteltyjä pelisääntöjä. Koska kyse on useimmiten vielä alaikäisistä nuorista, vastaavantyyppinen opiskelua ja työelämätaitoja koskeva informaatio jaetaan myös opiskelijan vanhemmille kodeissa aiheesta käytävää keskustelua varten.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti