Sisäverkon rakennuskustannukset alenevat

Laadukas sisäverkko mahdollistaa asukkaille kehittyneiden viestintäpalvelujen käytön. Viestintävirasto on antanut uudistetun sisäverkkomääräyksen, johon tehdyillä muutoksilla alennetaan sisäverkon rakentamiskustannuksia. Tätä kautta Viestintävirasto kannustaa taloyhtiöitä rakentamaan ja uudistamaan sisäverkot ajanmukaisiksi. Määräys tuli voimaan 1.1.2015.

Sisäverkot ovat osa kiinteistön perusinfrastruktuuria siinä missä esimerkiksi kiinteistön sähköistyskin. Se on myös perusta monipuoliselle palvelujen käytölle pitkälle tulevaisuuteen. Määräyksen mukainen sisäverkko mahdollistaa televisiopalveluiden ja jopa gigabittisten laajakaistapalveluiden käytön.

Määräykseen on tullut lukuisia muutoksia ja siihen kannattaa tutustua huolella. Alla on esitetty keskeisimpinä rakennuskustannuksia alentavia muutoksia:

  • Aluekaapelointiin on lisätty tapauskohtaista liikkumavaraa. Yleiskaapeloinnissa aluekaapelointi voidaan toteuttaa nyt myös telekaapeleilla, ja yhteisantenniverkossa aluekaapeloinnissa ei vaadita enää omaa koaksiaalikaapelia jokaiseen huoneistoon.
  • Yleiskaapelointia uudistettaessa olemassa olevan toimivan puhelinkaapeloinnin rinnalle voidaan rakentaa pelkkä kuituverkko, jos kiinteistöön on saatavilla kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä.
  • Kotijakamon koolle on annettu uudet minimivaatimukset. Standardin mukaista kotijakamoa on ollut vaikeaa saada sopimaan huomaamattomasti huoneistoihin ja sitä ei ole pystytty upottamaan rakenteisiin. Erityisesti koko on aiheuttanut harmeja saneerauskohteissa.
  • Yleiskaapelointijärjestelmän suorituskykyvaatimuksia on yksinkertaistettu määrittelemällä vaatimukset valmiiksi lasketuille kaapeloinnin pituusluokille.

Uutta määräystä saa soveltaa myös jo käynnissä oleviin ja keskeneräisiin sisäverkon rakennushankkeisiin tilaajan pyynnöstä. Tällöin rakennushanke on kuitenkin suoritettava kokonaan uuden määräyksen mukaisesti.

Sisäverkot ovat osa kiinteistön omaisuutta. Kiinteistön vastuulla on huolehtia verkkojen toimintakunnosta ja määräyksenmukaisuudesta. Määräyksen vaatimukset sitovat kiinteistön omistajaa, sisäverkkotöiden tekijää ja suunnittelijaa sekä rakennuttajaa. Määräyksestä ei voida poiketa osapuolten välisellä sopimuksella.

Määräys 65A/2014 kiinteistöjen sisäverkoista ja teleurakoinnista

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti