Taloyhtiöiden toimilla on merkitystä energiansäästössä

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet ovat merkittäviä yhteistyökumppaneita kaupunkien ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Yksittäinen taloyhtiö voi säästää omilla toimenpiteillään huomattavasti energiaa, ja kaupunkitasolla vaikutukset nousevat merkittäviksi. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit tarjoavat taloyhtiöiden hallitusten jäsenille maksutonta koulutusta kiinteistöjen energia-asioista.

Helsingin asuinrakennuksista noin 30 prosenttia on rakennettu 1960–70-luvuilla, ja valtaosa rakennuksista on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa. Korjausten kustannukset ja tarvittavan tiedon puute saattavat johtaa korjausten lykkäämiseen taloyhtiöissä. Samalla myös tarvittavat energiaremontit siirtyvät.

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenille tarjotaan koulutusta, jonka toteuttaa kaupunkien ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) rahoittama Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta -hanke. Energiaviisas taloyhtiö -koulutuksessa pureudutaan suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Taloyhtiöiden toimilla on merkitystä

Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta järjesti Kontulan alueen taloyhtiöiden hallitusten jäsenille lämmityskauden 2014–2015 aikana Kontulan energiatalkoot -energiakoulutuksen. Koulutuksen aikana hallitukset tutustuivat oman taloyhtiönsä korjaushistoriaan ja nykytilaan muun muassa tutkimalla taloyhtiön dokumentteja, mittaroimalla ja havainnoimalla poikkeuksia. Koulutuksen yhteydessä toteutettiin energiansäästökilpailu.

”Kilpailun suurimmat energiansäästöt, noin 14 prosenttia kaukolämmön kulutuksesta, saatiin aikaiseksi ”löysät pois” -periaatteella eli lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen, lämpötilojen tarkistuksen ja säätökäyrän asetuksen muodostamalla kokonaisuudella”, kertoo Helenin energia-asiantuntija Turo Eklund.

”Mikäli kaikki Kontulan alueen taloyhtiöt tekisivät vastaavat toimenpiteet, saavutettaisiin vuositasolla noin miljoonan euron säästöt lämmityskustannuksissa. Koko Helsingin tasolla puhutaan noin yhdeksän miljoonan euron säästöistä. Taloyhtiöillä on pelivaraa tehostaa energiankulutustaan, viiden prosentin säästötavoite on realistinen kaikille taloyhtiöille”, kertoo Eklund.

Koulutuksissa olivat mukana alueellinen isännöintiyritys Kontulan huolto sekä Helen Oy.

Kontulalaisten taloyhtiöiden hallituksen jäsenet palkittiin

Energiansäästökilpailussa palkittiin kolme taloyhtiötä hyvästä työstä:

  • Energiankulutuksen vähentäjä: As Oy Kaarikuja 4
  • Toteutetut energiansäästötoimenpiteet: As Oy Naapurintie 2–3
  • Energiatehokkuustoimien organisointi: As Oy Keinutie 5

Taloyhtiön hallituksille tunnustus oli tervetullut. Koulutukseen osallistujat kokivat, että koulutus lisäsi tietoa ja helpotti myös vuorovaikutusta alan ammattilaisten kanssa.

”Koulutuksessa termit tulivat tutuiksi, ja kielimuuri alan toimijoiden kanssa madaltui – nyt puhumme samaa kieltä”, kertoo koulutukseen osallistunut Naapurintie 2–3 taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Outi Iljin.

”Olemme myös aiempaa paremmin selvillä taloyhtiömme nykytilasta: teimme mittauksia ja havainnoimme taloamme nykytilan selvittämiseksi. Mittausten avulla selvisi muun muassa, että pyörävarastoa lämmitettiin liikaa: + 27 asteen lämpötila oli turhan paljon pyörillekin”, Iljin jatkaa.

”Kouluttautunut taloyhtiön hallitus on hyvä yhteistyökumppani isännöitsijälle ja huollolle”, toteaa Kontulan huollon toimitusjohtaja Juha Karjula.

Alueellinen koulutus lisää taloyhtiöiden välistä yhteistyötä

Kontulan toimintamallin pohjalta syntynyt Energiaviisas taloyhtiö -koulutus on järjestetty myös Espoon Suvelassa ja Vantaan Koivukylässä. Alueellisissa koulutuksissa mukaan on sitoutettu niin kaupungin toimijat kuin alueellinen isännöintiyritys ja energiayhtiö. Näin varmistetaan, että taloyhtiölle tärkeät tahot toimivat yhteistyössä.

”Koulutuksissa taloyhtiöt ovat päässeet verkostoitumaan keskenään ja luomaan pohjaa esimerkiksi mahdollisille ryhmäkorjaushankkeille”, kertoo projektisuunnittelija Timo Kuusiola Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonnasta. Alueellisia Energiaviisas taloyhtiö -koulutuksia järjestetään jatkossa ympäri pääkaupunkiseutua.

Suvelassa koulutustoiminnan pohjalta kaupungille luotiin kokeiluluonteisesti taloyhtiökoordinaattorin tehtävä. Tavoitteena on, että jatkossa koordinaattori toimisi alueen taloyhtiöiden hallitusten, isännöitsijöiden, asiantuntijoiden ja kaupungin eri toimijoita yhdistävänä linkkinä.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti