Taloyhtiöt tarvitsevat vastuullisen isännöitsijän hoitamaan osakkaiden omaisuutta

Isännöitsijä vastaa keskimäärin 50–60 miljoonan euron omaisuudesta taloyhtiöiden osakkeiden muodossa, ja isännöitsijältä vaaditaan laajaa ammattitaitoa kiinteistöalan tuntemuksesta taloudellisiin toimintoihin. Realia Isännöinnillä kehitetään jatkuvasti prosesseja siten, että toiminta on läpinäkyvää ja toimintoja voidaan valvoa keskitetysti.

Isännöitsijän tärkein tehtävä on hoitaa kansallisen kiinteistövarallisuuden arvoa ja ylläpitää siihen liittyvien asumisvarojen hoitoa. Taloyhtiöiden rahaliikenteen hoitamisen ollessa isännöitsijän vastuulla, on osakkaiden voitava luottaa isännöitsijään ja kaikkien taloyhtiössä tapahtuvien toimintojen on oltava selkeästi esitettävissä ja todennettuna.

Toimialalla nousee ajoittain julkisuuteen tapauksia, joissa on harjoitettu isännöitsijän ammattiarvolle sopimattomia toimia. Tapaukset vaarantavat koko alan uskottavuuden. ”Isännöintialan maine on nostettava sille kuuluvalle tasolle. Asiakaskokemuksen lähtökohtana on, että luotettavalla ja asiallisella toiminnalla estetään mahdolliset taloudelliset ja muut väärinkäytökset, minkä jälkeen toiminnassa voidaan keskittyä asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Kaikkien alan toimijoiden pitää luoda sellaiset toimintamallit ja kulttuuri, jotka eivät mahdollista sopimatonta tai rikollista toimintaa”, sanoo Realia Isännöinnin liiketoimintajohtaja Timo Aarvala.

Realia Isännöinnillä muun muassa maksuprosessit on rakennettu siten, että maksuliikenne kulkee useamman henkilön kautta. Kun esimerkiksi isännöitsijä nostaa varoja taloyhtiön tililtä, kulkeutuu tieto toimesta välittömästi kirjanpitäjälle sekä kirjanpitotiimin esimiehelle, jotka taas työskentelevät fyysisesti eri sijainnissa kuin isännöitsijä, mikä taas omalta osaltaan ehkäisee myös mahdollisuuksia väärinkäytöksiin. Maksuliikenteen valvonta on siis käytännössä kolminkertainen, jolloin varmistetaan asiallisesti hoidettu, ammattimainen toiminta. Lisäksi valvontaa helpottavat keskitetty pankkiliikenne ja reskontran hoito.

”Vastuunkanto on toimialan suurimpana toimijana oleellinen osa toimintaamme. Kehitämme prosesseja jatkuvasti varmistaaksemme läpinäkyvän toiminnan, kehittäen samalla palvelun laatua ja asiakkaidemme saamaa hyötyä”, Timo Aarvala kertoo. Realia Isännöinnin vastuulliseen toimintaan kuuluu myös läpinäkyvä kilpailutustoiminta, harmaan talouden torjumistalkoisiin osallistuminen sekä pyrkimys asiakkaan kannalta taloudellisesti kannattavimpiin ratkaisuihin. Realia Hankintapalvelussa palveluiden hankinta on täysin läpinäkyvää, ja huolellisesti valittu, laaja kumppaniverkosto hoitaa määrätyt ilmoitusvelvollisuudet asiallisesti sekä tarjoaa kilpailukykyiset hinnat.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti