Tarkkuutta vuokrasopimuksiin

Hyvä vuokrasopimus on aina tehty kirjallisesti selkeään ja yksiselitteiseen muotoon. Vuokrasopimusehtojen miettiminen tarkkaan kannattaa poikkeuksetta. Hyvin laadittu vuokrasopimus takaa parhaiten ongelmattoman ja pitkäaikaisen vuokrasuhteen. Sopimusvapaus mahdollistaa sen, että vuokranantaja ja vuokralainen voivat suhteellisen vapaasti sopia vuokrasuhteen ehdoista., mutta vuokranantajan on kuitenkin oltava tietoinen lain pakottavista säännöksistä eli niistä asioista, joista ei voida sopia toisin edes vuokrasopimuksessa.

Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Käytännössä vuokrauksessa käytetään paljon sekamuotoisia sopimuksia esim. vuoden määräaikainen vuokrasopimus, jonka jälkeen vuokrasuhde jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sekamuotoisissa sopimuksissa voidaan kuitenkin törmätä tulkintaongelmiin vuokrasuhdetta irtisanottaessa. Tästä syystä vuokranantajan on suositeltavaa käyttää vain lain tuntemia vuokrasopimuksia, määräaikainen taikka toistaiseksi voimassa oleva. Jos vuokranantaja haluaa saada pysyvyyttä vuokrasuhteen alkuun, voidaan toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa siirtää ensimmäistä mahdollista irtisanomisajan alkamisajankohtaa myöhemmäksi. Samalla voidaan sopia, että jos vuokrasuhde kuitenkin irtisanotaan ennen sovittua ajankohtaa, maksaa irtisanonut osapuoli toiselle sopimussakon.

Yhdessä vai erikseen

Vuokrasopimuksessa yksilöidään vuokralainen ja vuokranantaja nimellä ja henkilötunnuksella, yhteisöjen osalta y-tunnuksella. Jos jo sopimuksentekohetkellä tiedetään, että huoneistoon muuttaa myös esimerkiksi vuokralaisen puoliso, on selkeintä merkitä myös hänet vuokralaiseksi vuokrasopimukseen. Kun vuokrasopimus on tehty useamman vuokralaisen kanssa yhteiseksi, on tärkeää muistaa irtisanoutumiseen liittyvät tilanteet. Mikäli vuokrasopimuksessa on useampia vuokralaisia, on irtisanomisilmoitus annettava tiedoksi jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Poikkeuksena ovat aviopuolisot, joiden yhdessä tai toisen heistä vuokraamaa yhteisenä kotina käytettävää huoneistoa koskeva irtisanomisilmoitus saadaan lain mukaan toimittaa jommallekummalle puolisoista. Poikkeussäännös ei koske avopuolisoita.

Vuokralainen ei voi irtisanoa vain omaa osuuttaan yhteisestä vuokrasopimuksesta, vaan vuokralaisten irtisanoutuessa tulee koko vuokrasopimus irtisanoa ja irtisanomisilmoituksessa olla kaikkien vuokralaisten allekirjoitukset.

Opiskelijoiden, kaveriporukoiden ja jopa puolisoiden kohdalla saatetaan kohdata tilanne, että vuokralaiset ehdottavat vuokranantajalle omien vuokrasopimusten tekemistä yhteisen vuokrasopimuksen sijaan. Näissä tilanteissa vuokranantajan on hyvä tiedostaa, että jokainen vuokrasopimus on oma sopimus eikä niitä voi linkittää toisiinsa.  Vuokralainen voi irtisanoa oman sopimuksensa ilman, että sillä on vaikutusta muiden asukkaiden vuokrasopimuksiin. Välillä vuokranantajalle tulee yllätyksenä se, että vuokranantaja ei voi irtisanoa huoneisoon jäävien vuokrasopimusta sillä perusteella, että yhden vuokralaisen vuokrasuhde päättyy. Tästä ei voida vuokrasopimuksessa sitovasti sopia toisin.

Vakuus

Vakuuden asettamisesta tulee aina sopia vuokrasopimusta tehtäessä. Vakuuden voivat asettaa sekä vuokranantaja että vuokralainen. Vuokranantajan hyväksi annetun vakuuden tarkoituksena on, että se säilyy vuokranantajan hallussa ja hyväksi koko sopimuskauden. Vakuus on säilytettävä siten, että se on erotettavissa vuokranantajan muusta omaisuudesta.

Vakuuden ylärajaksi on asuinhuoneistojen osalta säädetty kolmen kuukauden vuokran määrää vastaava vakuus. Liikehuoneiston vuokrauksessa vakuuden määrää ei ole rajattu kolmen kuukauden vuokraa vastaavaan määrään, vaan lain mukaan voidaan sopia kohtuullisesta vakuudesta. Vakuutena voidaan antaa esimerkiksi rahaa, pankkitalletus tai jonkun henkilön antama takaus. Yleisin vakuus lienee raha, jonka vuokralainen antaa vuokranantajalle ja jonka vuokranantaja palauttaa vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä, mikäli vuokralainen on täyttänyt kaikki sopimusvelvoitteensa.

Vuokralainen voi toimittaa vuokranantajalle myös sosiaalitoimen myöntämän vakuuden. Yleensä sosiaalitoimisto antaa vuokranantajalle maksusitoumuksen, mutta joissain tapauksissa se on saatavina myös rahana. Käytettäessä maksusitoumuksia vuokranantajan on syytä kiinnittää huomioita maksusitoumuksen ehtoihin. Kyseessä voi olla esim. vuoden määräaikainen maksusitoumus. Vuokranantajan ei ole pakko hyväksyä maksusitoumusta vakuudeksi, jos vuokrasopimuksessa on sovittu vakuus toimitettavaksi rahana.

Kiinnitä huomiota ainakin näihin ehtoihin:

  • Sopimuksen kesto
  • Osapuolet
  • Vuokrankorotus
  • Muuttopäivä
  • Kotivakuutus
  • Vakuus

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti