Tiedoksiannot yhtiölle

Haaste, asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettu ilmoitus ja muu tiedoksianto katsotaan toimitetuksi yhtiölle, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, isännöitsijälle tai muulle henkilölle, jolla on asunto-osakeyhtiölain nojalla oikeus edustaa yhtiötä. On tilanteita joissa sillä, kuka on oikeutettu vastaanottamaan tiedoksiannon asunto-osakeyhtiön puolesta, on suuri merkitys!

Korkeimman oikeuden ratkaisu 1993:81 koskee hallituksen varajäsenen oikeutta tiedoksiantojen vastaanottamiseen. Tapauksessa kutsu saapua oikeuteen (konkurssiin asettamista koskevassa asiassa) annettiin tiedoksi kiinteistöosakeyhtiön hallituksen varajäsenelle. Raastuvanoikeus ja hovioikeus katsoivat, että tiedoksianto oli tapahtunut virheellisesti, mutta KKO kumosi alempien oikeusasteiden päätökset. KKO totesi ratkaisun perusteluissa, että kun kutsu oli annettu tiedoksi yhtiön hallituksen varajäsenelle, yhtiö oli laillisesti kutsuttu vastaamaan asiassa eikä konkurssihakemusta olisi siten saanut jättää tutkimatta. KKO perusteli ratkaisunsa tuolloin voimassa olleen osakeyhtiölain 8 luvun 1 §:n 4 momentilla, jonka mukaan mitä sanotussa laissa on säädetty hallituksen jäsenestä, on vastaavasti sovellettava varajäseneen. Vastaava normi löytyy myös voimassa olevasta asunto-osakeyhtiölaista (lain 7 luvun 8 §:n 2 momentista). Oikeuskäytännön mukaan tiedoksiannot voidaan siis toimittaa myös asunto-osakeyhtiössä hallituksen varajäsenelle.

Toinen Korkeimman oikeuden ratkaisu koskee tapausta, jossa haaste oli annettu tiedoksi osakeyhtiön hallituksen entiselle jäsenelle. Tiedoksianto oli tapahtunut sen jälkeen kun hallituksen vaihtuminen oli ilmoitettu kaupparekisteriin, mutta ennen kuin siitä oli kuulutettu kapparekisterilehdessä. Uusi hallitus ei saanut tietoa haasteesta ja juttu ratkaistiin yhtiön jäätyä saapumatta oikeuteen (KKO 1987:78). Ratkaisun jälkeen kaupparekisterilakia on muutettu, mutta myös voimassa olevan lain mukaan ennen kuuluttamista ei seikkaan, joka on tai jonka olisi pitänyt olla kaupparekisteriin merkitty, voida vedota muuta kuin sitä vastaan, jolla näytetään olleen siitä tieto (kaupparekisterilaki 26 § 2 momentti).

Koska haaste ja muut laissa mainitut tiedoksiannot voidaan pätevästi toimittaa kaupparekisteriin merkityille hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle, on tärkeää, että asunto-osakeyhtiö aina välittömästi ilmoittaa henkilövaihdokset rekisteriin.

Jollei ketään yhtiön edustajista ole merkitty kaupparekisteriin, tiedoksianto voidaan toimittaa asunto-osakeyhtiön palveluksessa olevalle. Ellei yhtiön palveluksessa ole ketään tai tällaista henkilöä ei tavata, tiedoksianto saadaan viime kädessä toimittaa yhtiön kotipaikan poliisiviranomaiselle. Jos tiedoksianto tapahtuu poliisiviranomaiselle, haastemies lähettää postitse ilmoituksen asunto-osakeyhtiölle yhtiön osoitteeseen ja tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen silloin, kun kyseinen ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi.

Muutosilmoitusten tekemistä on viime kuussa entisestään helpotettu. Nyt uudet hallituksen jäsenet, isännöitsijän ja tilintarkastajan pystyy ilmoittamaan myös verkossa PRH:n ja verohallinnon YTJ-asiointipalvelussa. Muutosten ilmoittaminen verkossa on kirjallista ilmoittamista edullisempaakin.

Kauppa- ja yhdistysrekisterien asiakaspalvelu ja maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät tullaan myöhemmin keskittämään kokonaan Patentti- ja rekisterihallitukselle. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan syyskuussa 2015. Muutoksen jälkeen asunto-osakeyhtiöiden henkilövaihdokset ilmoitetaan aina Patentti- ja rekisterihallitukselle, eivätkä maistraatit enää käsittele asunto-osakeyhtiöilmoituksia.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti