Tulipaloissa on tänä vuonna kuollut 43 ihmistä

Tulipaloissa on kuollut 43 henkilöä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Heistä 27 oli miehiä ja 9 naisia. Tiedot perustuvat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mediaseurantaan. 7 uhrin sukupuoli ei ole SPEKin tiedossa.

Viime vuonna vastaavaan aikaan palokuolemia oli 49. Tilanne on siis viimevuotista parempi mutta kaukana valtakunnallisista tavoitteista. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteena on ollut palokuolemien vähentäminen niin, että koko vuonna 2015 tapauksia olisi enintään 50.

Tänä vuonna tulipaloissa kuolleista ihmisistä yli 65-vuotiaita on ollut yhdeksän. Niistä kuolemantapauksista, joissa uhrin ikä ilmenee, on 36 % ikäihmisiä. Viime vuosina ikäihmisten suhteellinen osuus palokuolleista on kasvanut. Ikäihmisten osuus palokuolleista on noin kaksi kertaa yhtä suuri kuin heidän osuutensa väestöstä.

Valtaosa palokuolemista tapahtuu asunnoissa. Tilastojen mukaan kuolemaan johtaneista tulipaloista suurin osa tapahtuu omakotitaloissa. Tänä vuonna omakotitalojen paloissa on kuollut 21 ihmistä ja kerrostaloissa 14. Vapaa-ajanasuntojen paloissa on kuollut 1 ja autopalossa 2 ihmistä.

Kuolemaan johtaneiden tulipalojen syttymissyyt eivät juurikaan käyneet ilmi mediatiedoista. Van muutaman palon syttymissyy tuli esiin uutisoinnissa. Tupakointi näyttää kuitenkin olevan yleisin syy kuolemaan johtavalle tulipalolle.

Automaattinen sammutuslaitteisto on tehokkain keino estää palokuolemia

Valtaosa tulipaloista johtuu tavalla tai toisella ihmisen toiminnasta. Varsinkin asuinympäristössä on tärkeää pyrkiä siihen, että ihmisten erehdykset ja unohdukset eivät johda kohtalokkaisiin seurauksiin.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö edistää toiminnallaan sellaisten teknisten ratkaisujen käyttöönottoa, jotka ehkäisevät palokuolemia ja vähentävät tulipalojen aiheuttamia vahinkoja. Automaattista sammutuslaitteistoa tehokkaampaa keinoa vaikuttaa palokuolemiin ja palovahinkoihin ei ole.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti