Tuotteiden CE-merkinnät kuntoon

Osa markkinoilla olevista tuotteista on EU-lainsäädännön mukaan varustettava CE-merkillä, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähkölaitteet, lelut ja henkilönsuojaimet. Jos näistä tuotteista puuttuu CE-merkki, Tukes voi määrätä poistamaan tuotteen markkinoilta. Vastuu tuotteen turvallisuudesta, vaatimustenmukaisuudesta ja CE-merkinnästä on toiminnanharjoittajalla.

CE-merkin tarkoituksena on helpottaa tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla. CE-merkinnällä tuotteen valmistaja vakuuttaa, että tuote on EU-lainsäädännön vaatimusten mukainen. EU-säädökset määrittelevät missä tuoteryhmissä CE-merkin kuuluu olla. CE-merkin tulee olla esimerkiksi leluissa, koneissa, sähkölaitteissa, henkilönsuojaimissa, rakennustuotteissa, kaasulaitteissa sekä painelaitteissa.

CE-merkin kiinnittämisen edellytykset vaihtelevat tuoteryhmittäin. Joissakin tuoteryhmissä CE-merkin kiinnittäminen edellyttää laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia kolmannella osapuolella, eli tuote on tyyppitarkastettava. Tyyppitarkastettavia tuotteita ovat mm. kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasulaitteet sekä osa henkilönsuojaimista, kuten ratsastus-, pyöräily- ja laskettelukypärät sekä suojalasit.  Tuotekohtaisia tietoja saa esimerkiksi EU-komission verkkosivuilta. 

CE-merkki on kiinnitettävä tuotteeseen näkyvästi ja pysyvästi.  Jos se ei tuotteen ominaisuuksista johtuen ole mahdollista, CE-merkki voidaan kiinnittää pakkaukseen.  CE-merkkiä ei saa kiinnittää muihin kuin lainsäädännön määrittelemiin tuoteryhmiin.

Kuluttajaturvallisuuslaki mahdollistaa sellaisen kulutustavaran markkinoilta poistamisen, jossa ei ole lain edellyttämää CE-merkintää tai merkintä on vaatimustenvastainen. CE-merkin väärinkäytöstä voidaan tuomita sakkoon CE-merkintärikkomuksesta annetun lain nojalla.

Vastuu siitä, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia tuotteita, on toiminnanharjoittajilla eli tuotteiden valmistajilla, maahantuojilla ja jälleenmyyjillä. Tukesin markkinavalvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella CE-merkintää koskevat säännöt eivät ole kaikille toiminnanharjoittajille tuttuja. Tukes kehottaa toiminnanharjoittajia perehtymään tuotteiden turvallisuutta ja CE-merkintää koskeviin vaatimuksiin ja huolehtimaan, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia tuotteita. Tukes tulee kiinnittämään asiaan huomiota markkinavalvonnassaan.

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti