Uusi linjasaneerauskonsepti edellyttää huolellista valmistelua ja tiivistä yhteistyötä

Fira Palvelut Oy on kehittänyt linjasaneerauskonseptia, jossa tavoitteena on ollut asukkaille aiheutuvan häiriöajan puolittuminen. Konseptia on hiottu vuoden ajan, ja Helsingin Roihuvuoressa on juuri päättynyt pilottikohde, jossa asukkaan asuntoon kohdistuvat purku- ja asennustyöt tehtiin kahdessa viikossa.

Linjasaneerauskonseptin kehittymistä on seurattu ammatillisen aikuiskouluttaja Amiedun, Fira Palveluiden sekä Rakentamisen Laatu RALA ry:n yhteisessä projektissa alusta saakka. Projektissa on tarkasteltu uutta toimintamallia asiakkaalle aiheutuvan häiriön ja asentajien ammattitaidon laajentamisen näkökulmista.

Tarkka esivalmistelu konseptin taustalla

– Putkiremontin kokonaisläpimenoaika koostuu hankkeen suunnittelu- ja valmisteluajasta sekä asiakkaalle aiheutuvasta häiriöajasta. Pilottikohteessa saatiin vähennettyä asiakkaalle aiheutuvan häiriön aikaa hyvän ennakkosuunnittelun ansiosta, Rakentamisen Laatu RALA ry:n toiminnanjohtaja Tuula Råman kertoo.

Hankesuunnitteluvaihe kokosi tilaajan edustajat, asukkaat ja pääurakoitsijan yhteen ensimmäisen kerran jo joulukuussa 2015. Toukokuussa 2016 yhteistyö jatkui Big Room -työpajassa, jossa mukaan tulivat myös suunnittelija sekä aliurakoitsijat. Osapuolten tiivis vuorovaikutus sekä yhdessä suunnittelu mahdollistavat häiriöajan pienenemisen.

Ennen kuin asukkaat lähtivät kahden viikon evakkoon marraskuussa, hankeryhmä selvitti mahdollisia rakenteisiin ja purkamiseen liittyviä haasteita. Lisäksi yhteisissä tiloissa tehtiin korjaustöitä ja asuntoja valmisteltiin purku- ja asennusvaiheeseen.

Uusi toimintamalli edellyttää työvaiheiden tarkkaa aikatauluttamista toteutusvaiheessa. Aikataulun toteutumisen varmistamiseksi Fira Palvelut on ottanut käyttöön startup-yritys SiteDriven laatiman aikataulusovelluksen. Perinteisen päivätason aikatauluttamisen sijaan sovellus pakottaa laatimaan aikataulun tuntitasolle, minkä ansiosta työn etenemistä voidaan seurata tarkasti ja muutoksiin reagointi on välitöntä. Sovellus auttaa kokonaisuuden hahmottamisessa, ja lisäksi sen avulla yksittäiselle asentajalle voidaan rakentaa mahdollisimman selkeä ja tasapainoinen työkokonaisuus.

Lyhyt häiriöaika on edellyttänyt myös tiivistä yhteistyötä taloyhtiön osakkaiden kanssa. Roihuvuoren kohteessa suurin osa osakkaista on talon asukkaita. Asukkaat on otettu suunnitteluun mukaan alusta lähtien, ja heitä on tiedotettu jatkuvasti projektin etenemisestä. Asukkaiden sitouttaminen on vahvistanut yhteisöllisyyttä sekä kokemusta yhteisestä projektista. Tämän vuoksi esivalmistelujakaan ei koettu häiriöksi.

Moniosaajuudesta tehokkuutta työmaalle

Toimintamallin onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta yhteisprojektissa on tarkasteltu myös moniosaajuutta. Prosessin uskotaan nopeutuvan, kun työntekijät pystyvät hoitamaan useita perättäisiä työvaiheita.

Amiedu on kehittänyt linjasaneerauskonseptin tarpeisiin koulutusohjelman, jossa tavoitteena on ollut kouluttaa useita eri työvaiheita hallitsevia työntekijöitä linjasaneeraustyömaalle. Opiskelijoiksi on valittu alan vaihtajia, jotta uuden työskentelytavan oppiminen kävisi mahdollisimman sujuvasti. Motivoituneet alan vaihtajat ovat alalla toimivia valmiimpia omaksumaan rakennusalan uusia toimintamalleja. Alan vaihtajat ovat otollista työvoimaa erityisesti omia asentajia pitäville yrityksille, sillä näin alalle kouluttautuneet saavat opetella uusia työvaiheita vähitellen.

– Moniosaajuuden näkökulmasta alan vaihtajia sopivampi kohderyhmä uuteen linjasaneerauskonseptiin olisivat jo alalla olevat, jonkin työvaiheen hyvin hallitsevat asentajat, Amiedun koulutuspäällikkö Matti Vesalainen kertoo.

Jotta työt etenevät mahdollisimman virtaavasti, työntekijöillä on oltava pohjalla riittävästi osaamista. Alalle kouluttautuneiden asentajien osaamista tulisikin laajentaa erillisellä koulutuksella. Amiedu täydentää koulutustarjotintaan jatkuvasti saatavien kokemusten pohjalta.

Työntekijät sitoutettava toimintamallin periaatteisiin

Fira Palvelut on onnistunut kehittämään linjasaneerauskonseptin, jossa asukas jättää kotinsa vain kahdeksi viikoksi.

– Toimintamalli on mahdollinen vain silloin, kun jokainen hankkeeseen osallistuva ymmärtää nopean toteutuksen periaatteet ja sitoutuu työskentelemään virtausta tukevasti, Fira Palveluiden toimitusjohtaja Sami Kokkonen toteaa.

Jatkotoimenpiteet keskittyvätkin Fira Palveluiden henkilöstön sitouttamiseen koulutuksin ja sitä kautta virtausperiaatteiden valmentamiseen kumppaniurakoitsijoiden keskuudessa tekijätasolle asti.

Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, joka parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tietoa alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa niille pätevyyksiä ja luokituksia. RALAn palveluita ovat RALA-pätevyys, RALA-sertifiointi ja RALA-palaute. Lisätietoja www.rala.fi.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti