Verottajalle ilmoitettava urakkatiedot – uusi velvollisuus vielä tuntematon

Rakennustöistä on ilmoitettava Verohallinnolle, kun urakan hinta on yli 15 000 euroa. Uusi velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennusurakoista ja yhteisen työmaan työntekijöistä Verohallinnolle tuli voimaan 1.7.2014. Tiedonantovelvollisuus voi koskea taloyhtiötä, yhteisen työmaan päätoteuttajaa sekä taloyhtiön osakkeenomistajaa. Tavoitteena on rakennusalan harmaan talouden kitkeminen.

Uusi ilmoitusvelvollisuus on osalle taloyhtiöitä ja isännöitsijöitä vielä tuntematon, eivätkä kaikki ilmoitusvelvolliset ole tietoisia mitä tietoja ja kenen tulisi Verohallinnolle ilmoittaa. Verohallinnon mukaan rakentamisilmoituksia on annettu ensimmäiseen määräaikaan mennessä ennakoitua vähemmän.

Rakennustyön tilaaja ilmoittaa urakkatiedot

Rakennustyön tilaajan, esimerkiksi korjaushanketta toteuttavan taloyhtiön, on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle kuukausittain. Tiedot on ilmoitettava työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, kun tilatun urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus jatkuu työn vastaanottamiseen saakka.

Jos tiedonantovelvollinen ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan, voidaan tällöin määrätä enintään 15 000 euron laiminlyöntimaksu. “Tulkinnanvaraisessa tilanteessa taloyhtiön kannattaa täyttää tiedonantovelvoite laiminlyöntimaksun välttämiseksi”, toteaa Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Kristel Pynnönen.

Päätoteuttaja kannattaa nimetä urakkasopimuksessa

Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa kuukausittain tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan kokorakennushankkeen arvo on yli 15 000 euroa. Taloyhtiö on velvollinen antamaan tietoja myös yhteisen työmaan työntekijöistä, jos taloyhtiö toimii tällaisella työmaalla rakennuttajana, eikä päätoteuttajaa ole nimetty.

“Taloyhtiön kannalta on tärkeää, että urakkasopimuksessa nimetään pääurakoitsija tai muu urakoitsija päätoteuttajaksi. Tällöin vastuu yhteisen työmaan työntekijätietojen ilmoittamisesta Verohallinnolle siirtyy taloyhtiöltä päätoteuttajaksi nimetylle urakoitsijalle”, muistuttaa Kristel Pynnönen.

Yhteinen työmaa muodostuu, jos samalla urakka-alueella työskentelee samanaikaisesti tai viivytyksettä peräkkäin useampi kuin yksi työnantaja (tai itsenäinen ammatinharjoittaja). Yhteinen työmaa voi muodostua myös, jos samalla urakka-alueella toimii samanaikaisesti taloyhtiön ja osakkaan urakoitsija.

Kaupparekisteritiedot päivitettävä Katso-tunnisteen saamiseksi

Taloyhtiön tulee toimittaa tiedot Verohallinnolle sähköisesti. Asunto-osakeyhtiöt tarvitsevat suomi.fi-palveluun kirjautumista varten Katso-tunnisteen. Kaupparekisterimerkintöjen pitää asunto-osakeyhtiön nimenkirjoittajien osalta olla ajan tasalla ennen kuin Katso-tunnisteen voi saada. Ilmoitettavat tiedot voidaan toimittaa Verohallinnolle myös Veronumero.fi-palvelun kautta.

Kiinteistöliiton yhteistyökumppaneineen toteuttama Korjaushanke haltuun -kiertue käynnistyi 9.10.2014 Mikkelissä. Kiertueen tavoitteena on edesauttaa taloyhtiöiden korjaushankkeiden onnistumista. Tiedon tarve on suuri, sillä jo yksistään linjasaneerausten määrän ennustetaan ensi vuosikymmenellä kasvavan kolmanneksen nykytahtia suuremmaksi. Kymmenessä kaupungissa järjestettävät maksuttomat tilaisuudet tavoittavat noin 1500 taloyhtiöiden isännöitsijää ja hallituksen jäsentä tulevan puolen vuoden aikana.

Lisätietoja rakentamisen ilmoitusvelvollisuudesta:

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti