Yleishyödyllisyysvaatimus kohdekohtaiseksi valtion tukemassa vuokra-asuntotuotannossa

Hallitus on  antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla halutaan edistää kohtuuvuokraisten asuntojen rakentamista. Esityksellä muutettaisiin yleishyödyllisyysvaatimuksia, jotka rajoittavat valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntoja omistavien yhteisöjen toimintaa. Esitys on osa hallituksen kärkihanketta asuntorakentamisen lisäämiseksi.

Omistajan nimeäminen yleishyödylliseksi ei enää välttämätöntä

Lakiesityksellä muutettaisiin nykyistä pitkää korkotukijärjestelmää siten, että 40 vuoden korkotukilainaa vuokra-asuntojen rakentamiseen voisivat jatkossa saada myös sellaiset yhtiöt, joita Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ei ole nimennyt yleishyödyllisiksi asuntoyhteisöiksi. Jatkossa yleishyödyllistä toimintaa koskevat vaatimukset toteutettaisiin kohde- ja hankekohtaisesti. Muutoksen tavoitteena on lisätä toimijoiden kiinnostusta 40 vuoden korkotukijärjestelmää kohtaan.

Nykyisten korkotuki- ja aravalainansaajien kohdalla yleishyödyllisyysvaatimus säilyisi jatkossakin. Lisäksi nykyiset korkotukilainansaajat voisivat edelleen tuottaa valtion tukemia vuokra-asuntoja yleishyödyllisyyssäännösten piirissä, jos niin haluaisivat.

Säännösten valvontaa tehostetaan

Lakiesityksellä myös alennettaisiin omistajan lainansaajayhteisöön sijoittamille varoille laskettu kohtuullinen tuotto puoleen nykyisestä eli kahdeksasta neljään prosenttiin. Korkotuki- ja aravalainansaajia koskevien rajoitusten kiristäminen korostaisi valtion tukeman asuntotuotannon sosiaalista ja pitkäjänteistä luonnetta. Myös yleishyödyllisten yhteisöjen valvontaa koskevia säännöksiä tarkennettaisiin, jotta ARA voisi entistä tehokkaammin puuttua säännöstenvastaiseen toimintaan.

Lakiluonnoksesta keväällä saadun lausuntopalautteen perusteella esityksestä poistettiin muun muassa ehdotus, että lakiin kirjattaisiin vaatimukset, joiden nojalla yhteisön nimeäminen yleishyödylliseksi voitaisiin peruuttaa.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alussa. Tuotontuloutuksen puolittamisen osalta muutos tulisi kuitenkin sovellettavaksi vasta vuonna 2018, jotta toimijoilla olisi riittävästi aikaa muuttaa nykyisiä käytäntöjään.

0 kommenttia

Jätä kommentti

Kirjaudu

Tervetuloa! Kirjaudu sisään tunnuksillasi

Muista kirjautumiseni Unohtuiko salasana?

Lost Password

Kiinteistölehti

Kiinteistölehti